Batman Objektif Gazetesi http://www.batmanobjektif.com/ tr Fri, 23 Feb 2018 07:43:56 EET Fri, 23 Feb 2018 07:43:56 EET 10 bilgi@batmanobjektif.com, batmanobjektif@hotmail.com Haberler Batman Objektif Gazetesi <link>http://www.batmanobjektif.com/</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Fri, 22-02-2018 18:05 EET</pubDate> <title><![CDATA[ Batman?da Özel Harekat Polisleri Afrin?e do?ru yola ç?kt? ]]> Batman?da Özel Harekat Polisleri TSKn?n yürüttü?operasyona kat?lmak üzere Afrine do?ru yola ç?kt?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-ozel-harekat-polisleri-afrin-e-do-ru-yola-c-kt-_d3845.html Fri, 22-02-2018 18:01 EET <![CDATA[ Çal??t?r?lan çocuklar için mobil ekip olu?turuldu ]]> ​Batman?da çocuklar?n sokaklarda çal??t?r?lmas?n?n önüne geçmek için mobil ekip olu?turdu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//cal--t-r-lan-cocuklar-icin-mobil-ekip-olu-turuldu_d3844.html Fri, 22-02-2018 17:50 EET <![CDATA[ Kozlukta muhtarlar seçime gitti ]]> ​Batman??n Kozluk ilçesinde Muhtarlar Derne?i?nin ba?kanl?k seçimi yap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kozluk-ta-muhtarlar-secime-gitti_d3843.html Fri, 22-02-2018 17:22 EET <![CDATA[ BELED?YEDEN KR?T?K ALANLARDA ?LAÇLAMA ÇALI?MASI ]]> Batman Belediyesi Veteriner ??leri Müdürlü?havalar?n ?s?nmas?yla larvalar?n olu?tu?u alanlarda ilaçlanma çal??malarba?latt?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//beled-yeden-kr-t-k-alanlarda--laclama-cali-masi_d3842.html Fri, 22-02-2018 12:58 EET <![CDATA[ KALDIRIM ??GALLER?NE KAR?I ARALIKSIZ DENET?M ]]> Batman Belediyesi Zab?ta Müdürlü?ekiplerikentin kald?r?m i?gallerinden kurtar?lmasve Batman?a ça?dakent kimli?inin kazand?r?lmasiçin ba?latt?klardenetimlerini ?ehrin tümündeki ana arterlere yaymaya ba?l?yor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kaldirim---galler-ne-kar-i-araliksiz-denet-m_d3841.html Fri, 22-02-2018 12:52 EET <![CDATA[ Tart??t??? ?ahs? silahla a??r yaralad? ]]> ​Batman?da bir kahvehanede ç?kan tart??ma sonucu bir ki?i silahla vurularak a??r yaraland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//tart--t-----ahs--silahla-a--r-yaralad-_d3840.html Fri, 22-02-2018 12:49 EET <![CDATA[ Elektronik ticaret hakk?nda esnafa uyar? ]]> Batman Ticaret ?l Müdür esnaf?n ceza almamasiçin ?Elektronik Ticaretin Düzenlenmesihakk?ndaki kanuna riayet etmeleri gerekti?ini hat?rlatarak uyar?da bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//elektronik-ticaret-hakk-nda-esnafa-uyar-_d3839.html Fri, 21-02-2018 14:45 EET <![CDATA[ Batmanda toz esrar maddesi ele geçirildi ]]> Batmanda bir araçta yap?lan aramada toplam 4 kilo 350 gram uyu?turucu toz esrar maddesi ele geçirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-toz-esrar-maddesi-ele-gecirildi_d3838.html Fri, 21-02-2018 14:40 EET <![CDATA[ K?rkat Göleti mesire alan? hizmette ]]> Batmanda K?rkat Göleti yerle?kesine vatanda?lar?n dinlenip piknik yapabilecekleri 13 dönümlük mesire alanin?a edildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//k-rkat-goleti-mesire-alan--hizmette_d3837.html Fri, 21-02-2018 14:31 EET <![CDATA[ Bir buçuk as?rl?k tarihi evler koruma alt?na al?ns?n ]]> Batman?n Kozluk ilçesinde bulunan bir buçuk as?rl?k tarihi evler koruma alt?na al?nmaybekliyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-bir-bucuk-as-rl-k-tarihi-evler-koruma-alt-na-al-ns-n-_d3836.html Fri, 21-02-2018 14:26 EET <![CDATA[ ?Büyük ?ktisatç?lar? Tiyatro Oyununu Be?eniyle ?zlendi ]]> Rektör ProfDrAyd?n Durmu Batman Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi ö?rencilerinin olu?turdu?u ?ktisadi Dü?ünce Tiyatrosu taraf?ndan haz?rlanan ?Büyük ?ktisatç?lartek perdelik tiyatro oyununu BatRaman KampüsRektörlük Konferans Salonu?nda ö?rencilerle birlikte be?eniyle izledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-buyuk--ktisatc-lar--tiyatro-oyununu-be-eniyle--zlendi_d3835.html Fri, 21-02-2018 14:17 EET <![CDATA[ Meralar hayvanlar için gübrelendi ]]> Batmanda Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsam?ndahayvanlar için köylerdeki meralarda gübreleme çal??masyap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//meralar-hayvanlar-icin-gubrelendi_d3834.html Fri, 21-02-2018 09:41 EET <![CDATA[ BTÜ?de AÖF yüzyüze dersleri ba?l?yor ]]> BTÜ?de AÖF yüzyüze dersleri ba?l?yorDevamı okumak için tıklayınız...]]> E??T?M http://www.batmanobjektif.com//btu-de-aof-yuzyuze-dersleri-ba-l-yor_d3833.html Fri, 21-02-2018 09:25 EET <![CDATA[ Furkan vakf? ile ilgili önerge verdi ]]> Furkan vakfile ilgili önerge verdiDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//furkan-vakf--ile-ilgili-onerge-verdi_d3832.html Fri, 21-02-2018 08:55 EET <![CDATA[ Minibüs Koyun Sürüsüne Dald? ]]> Minibüs Koyun Sürüsüne Dald? 3 Ki?i yaralan?rken 42 koyu telef olduDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//minibus-koyun-surusune-dald-_d3831.html Fri, 20-02-2018 18:18 EET <![CDATA[ Görme engelli k?z, siyer s?nav?na girdi ]]> Görme engelli k?zsiyer s?nav?na girdiDevamı okumak için tıklayınız...]]> E??T?M http://www.batmanobjektif.com//gorme-engelli-k-z-siyer-s-nav-na-girdi_d3830.html Fri, 20-02-2018 18:10 EET <![CDATA[ Batman Okul Sanayi ??birli?i Protokolü ?mzaland? ]]> Batman Okul Sanayi ??birli?i Protokol?mzaland?Devamı okumak için tıklayınız...]]> E??T?M http://www.batmanobjektif.com//batman-okul-sanayi---birli-i-protokolu--mzaland-_d3829.html Fri, 20-02-2018 18:08 EET <![CDATA[ Müftü ilk Resmi Nikâh? k?yd? ]]> Müftilk Resmi Nikâhk?yd?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//muftu-ilk-resmi-nikh--k-yd-_d3828.html Fri, 20-02-2018 18:02 EET <![CDATA[ Belediye personeline e?itim ]]> Belediye personeline e?itimDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//belediye-personeline-e-itim_d3827.html Fri, 20-02-2018 17:59 EET <![CDATA[ Spor Kompleksinden 5.686 ki?i faydaland? ]]> Spor Kompleksinden 5.686 ki?i faydaland?Devamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.batmanobjektif.com//spor-kompleksinden-5-686-ki-i-faydaland-_d3826.html Fri, 20-02-2018 17:56 EET <![CDATA[ ?B?RL?K VE BERABERL??E SAH?P ÇIKMALIYIZ? ]]> ?B?RL?K VE BERABERL??E SAH?P ÇIKMALIYIZ?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-b-rl-k-ve-beraberl--e-sah-p-cikmaliyiz-_d3825.html Fri, 20-02-2018 17:53 EET <![CDATA[ Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonu okuyor ]]> Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonu okuyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//cumhuriyet-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-pansiyonu-okuyor_d3824.html Fri, 20-02-2018 17:50 EET <![CDATA[ OSB Müte?ebbis Heyeti Vali Deniz?i ziyaret etti ]]> OSB Müte?ebbis Heyeti Vali Deniz?i ziyaret ettiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//osb-mute-ebbis-heyeti-vali-deniz-i-ziyaret-etti_d3823.html Fri, 20-02-2018 17:48 EET <![CDATA[ Rektörlerden Zeytin Dal? Herakat?na tam destek ]]> Rektörlerden Zeytin DalHerakat?na tam destekDevamı okumak için tıklayınız...]]> E??T?M http://www.batmanobjektif.com//rektorlerden-zeytin-dal--herakat--na-tam-destek_d3822.html Fri, 20-02-2018 17:45 EET <![CDATA[ Ayla Akat Ata gözalt?na al?nd? ]]> Ayla Akat Ata gözalt?na al?nd?Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//ayla-akat-ata-gozalt-na-al-nd-_d3821.html Fri, 20-02-2018 17:43 EET <![CDATA[ Köylerde koku giderme çal??malar? ba?lad? ]]> Köylerde koku giderme çal??malarba?lad?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//koylerde-koku-giderme-cal--malar--ba-lad-_d3820.html Fri, 20-02-2018 17:33 EET <![CDATA[ Kadroya al?nacak i?çilerden s?nava girmeye hak kazananlar belli odu ]]> Kadroya al?nacak i?çilerden s?nava girmeye hak kazananlar belli oduDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kadroya-al-nacak-i-cilerden-s-nava-girmeye-hak-kazananlar-belli-odu_d3819.html Fri, 20-02-2018 17:30 EET <![CDATA[ Kad?n giri?imciden 200 bin TL?lik yat?r?m ]]> Kad?n giri?imciden 200 bin TL?lik yat?r?mDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kad-n-giri-imciden-200-bin-tl-lik-yat-r-m_d3818.html Fri, 20-02-2018 17:24 EET <![CDATA[ ?Helal kazanç ve ticaret ahlak?? paneline yo?un ilgi ]]> ?Helal kazanve ticaret ahlak?paneline yo?un ilgiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-helal-kazanc-ve-ticaret-ahlak---paneline-yo-un-ilgi_d3817.html Fri, 20-02-2018 17:22 EET <![CDATA[ Fen Bilimleri Koleji?nden satrançta ba?ar? ]]> Fen Bilimleri Koleji?nden satrançta dev ba?ar?Devamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//fen-bilimleri-koleji-nden-satrancta-ba-ar-_d3816.html Fri, 20-02-2018 17:19 EET <![CDATA[ 2017?de 135 km yol asfaltland? ]]> 2017?de 135 km yol asfaltland?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//2017-de-135-km-yol-asfaltland-_d3815.html Fri, 20-02-2018 17:17 EET <![CDATA[ Sason Gebe Misafirhanesinde hasta memnuniyeti ]]> Sason Gebe Misafirhanesinde hasta memnuniyetiDevamı okumak için tıklayınız...]]> ?LÇE HABERLER? http://www.batmanobjektif.com//sason-gebe-misafirhanesinde-hasta-memnuniyeti_d3814.html Fri, 20-02-2018 17:13 EET <![CDATA[ ?Batman, kültür-sanata doysun istiyoruz? ]]> ?Batmankültür-sanata doysun istiyoruz?Devamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//-batman-kultur-sanata-doysun-istiyoruz-_d3813.html Fri, 18-02-2018 18:48 EET <![CDATA[ Engel Tan?mayanlar?n Ba?ar?s? ]]> Engel tan?mayanlar yapt?klartak?larla ailelerine destek oluyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> ?LÇE HABERLER? http://www.batmanobjektif.com//engel-tan-mayanlar-n-ba-ar-s-_d3812.html Fri, 18-02-2018 18:24 EET <![CDATA[ Kara?dan yat?r?m ça?r?s? ]]> Kara?dan yat?r?m ça?r?s?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kara-dan-yat-r-m-ca-r-s-_d3811.html Fri, 18-02-2018 18:22 EET <![CDATA[ Kay?p genç için arama çal??malar? sürüyor ]]> Kay?p geniçin arama çal??malarsürüyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.batmanobjektif.com//kay-p-genc-icin-arama-cal--malar--suruyor_d3810.html Fri, 18-02-2018 18:12 EET <![CDATA[ ?yi Parti çal??malar?n? tamamlad? ]]> ?yi Parti çal??malar?ntamamlad?Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-yi-parti-cal--malar-n--tamamlad-_d3809.html Fri, 18-02-2018 18:07 EET <![CDATA[ Büyümede Çin?i geride b?rakt?k ]]> Büyümede Çin?i geride b?rakt?kDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-buyumede-cin-i-geride-b-rakt-k-_d3808.html Fri, 18-02-2018 18:05 EET <![CDATA[ Çocuklar ?Cesur Horoz?u sevdi ]]> Çocuklar ?Cesur Horoz?u sevdiDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//cocuklar--cesur-horoz-u-sevdi_d3807.html Fri, 18-02-2018 18:03 EET <![CDATA[ Gitar resitaline büyük ilgi ]]> Gitar resitaline büyük ilgiDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//gitar-resitaline-buyuk-ilgi_d3806.html Fri, 18-02-2018 17:44 EET <![CDATA[ HDP Gercü??te kongreye gitti ]]> HDP Gercü??te kongreye gittiDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//hdp-gercu--te-kongreye-gitti_d3805.html Fri, 18-02-2018 17:41 EET <![CDATA[ Petrolspor?da kay?p sürüyor ]]> Petrolspor?da kay?p sürüyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.batmanobjektif.com//petrolspor-da-kay-p-suruyor_d3804.html Fri, 18-02-2018 17:38 EET <![CDATA[ ?Orman?m?z?n statüsü de?i?tirilerek yok edilmesi planlan?yor? ]]> ?En önemli Orman?m?z?n statüsde?i?tirilerek yok edilmesi planlan?yor?Devamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.batmanobjektif.com//-orman-m-z-n-statusu-de-i-tirilerek-yok-edilmesi-planlan-yor-_d3803.html Fri, 18-02-2018 17:36 EET <![CDATA[ Tenis ?ampiyonas? sona erdi ]]> Tenis ?ampiyonassona erdiDevamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.batmanobjektif.com//tenis--ampiyonas--sona-erdi_d3802.html Fri, 18-02-2018 17:34 EET <![CDATA[ MÜS?AD Afrin Harekât??na destek için Kilis?te topland? ]]> MÜS?AD Afrin Harekât??na destek için Kilis?te topland?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//mus-ad-afrin-harekt--na-destek-icin-kilis-te-topland-_d3801.html Fri, 18-02-2018 17:30 EET <![CDATA[ Özel Harekat Polisleri ile Kahvalt?da bir araya geldi ]]> Özel Harekat Polisleri ile Kahvalt?da bir araya geldiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//ozel-harekat-polisleri-ile-kahvalt-da-bir-araya-geldi_d3800.html Fri, 16-02-2018 17:20 EET <![CDATA[ AKSOY?dan kent içi trafik sorununa ne?ter ]]> Batman??n kent içi trafik sorununu çözüme kavu?turmak için giri?imlere ba?layan Belediye Ba?kan Vekili Ertu?evket AKSOY ?stanbul Teknik Üniversitesi (?TÜakademisyenlerinden olu?an teknik heyetle makam?nda görü?tü.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//aksoy-dan-kent-ici-trafik-sorununa-ne-ter_d3799.html Fri, 16-02-2018 17:16 EET <![CDATA[ Hasankeyf?te ta??nacak köyler incelendi ]]> Hasankeyf ilçesinde incelemelerde bulunan Batman Valisi Ahmet DenizIl?su Barajnedeniyle ta??nacak köyler için yer tespit çal??malar?nyerinde inceledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//hasankeyf-te-ta--nacak-koyler-incelendi_d3798.html Fri, 16-02-2018 17:00 EET <![CDATA[ Medeniyetimizin en önemli vasf? kitap ve okuma medeniyeti olmas?d?r ]]> Ö?rencilerle bir araya gelen Batman ?l Milli E?itim MüdürMahmut KurtaranMedeniyetimizin en önemli vasfkitap ve okuma medeniyeti olmas?d?rdedi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-medeniyetimizin-en-onemli-vasf--kitap-ve-okuma-medeniyeti-olmas-d-r-_d3797.html Fri, 16-02-2018 16:42 EET <![CDATA[ Hasankeyf esnaf? yetkililere seslendi ]]> ​Batman?n Hasankeyf ilçesindeki esnafvergi levhalaroldu?u halde yeni ilçede kendilerine dükkân verilmemesinden yak?narak yetkililere seslendi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//hasankeyf-esnaf--yetkililere-seslendi_d3796.html Fri, 16-02-2018 12:36 EET <![CDATA[ ?evki Ta? yeniden ba?kan ]]> ?evki Tayeniden ba?kanDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-evki-ta--yeniden-ba-kan_d3795.html Fri, 15-02-2018 18:34 EET <![CDATA[ Çocuklarda inek sütü alerjisine dikkat! ]]> Çocuklarda inek sütalerjisine dikkat!Devamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//cocuklarda-inek-sutu-alerjisine-dikkat_d3794.html Fri, 15-02-2018 13:25 EET <![CDATA[ B?RL?K VAKFININ ÇAR?AMBA BULU?MALARI DEVAM ED?YOR ]]> B?RL?K VAKFININ ÇAR?AMBA BULU?MALARI DEVAM ED?YORDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//b-rl-k-vakfi-nin-car-amba-bulu-malari-devam-ed-yor_d3793.html Fri, 15-02-2018 12:02 EET <![CDATA[ TÜRK SANAT MÜZ??? KOROSU KONSER? PAZAR GÜNÜ ]]> TÜRK SANAT MÜZ??KOROSUKONSERPAZAR GÜNÜDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//turk-sanat-muz----korosu--konser--pazar-gunu_d3792.html Fri, 15-02-2018 11:52 EET <![CDATA[ KADIN DO?UMDA LAPAROSKOP? ?LE KAPALI AMEL?YAT DÖNEM? ]]> KADIN DO?UMDA LAPAROSKOP?LE KAPALI AMEL?YAT DÖNEM?Devamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//kadin-do-umda-laparoskop---le-kapali-amel-yat-donem-_d3791.html Fri, 15-02-2018 11:42 EET <![CDATA[ Dicle Elektrik Borçlu Çiftçilerin Elektri?ini Kesiyor ]]> Dicle Elektrik Borçlu Çiftçilerin Elektri?ini KesiyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//dicle-elektrik-borclu-ciftcilerin-elektri-ini-kesiyor_d3790.html Fri, 15-02-2018 09:10 EET <![CDATA[ Hamilelikte bitki çaylar? dikkatli tüketilmeli ]]> Hamilelikte bitki çaylardikkatli tüketilmeliDevamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//hamilelikte-bitki-caylar--dikkatli-tuketilmeli_d3789.html Fri, 15-02-2018 08:59 EET <![CDATA[ ?Dünya ?ampiyonuna verilen sözler tutulmad?? ]]> ?Dünya ?ampiyonuna verilen sözler tutulmad??Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-dunya--ampiyonuna-verilen-sozler-tutulmad--_d3788.html Fri, 15-02-2018 08:55 EET <![CDATA[ D?KA ?Batmanda niteliksiz problemi var? ]]> D?KA ?2019-2023 Kalk?nma PlanHaz?rl?klar?toplant?syap?ld?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//d-ka--batman-da-niteliksiz-problemi-var-_d3787.html Fri, 15-02-2018 08:48 EET <![CDATA[ Öztüzün serbest b?rak?ld? ]]> Öztüzün serbest b?rak?ld?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//oztuzun-serbest-b-rak-ld-_d3786.html Fri, 15-02-2018 08:43 EET <![CDATA[ Hasankeyf?te 7 tarihi eser ta??nacak ]]> Hasankeyf?te 7 tarihi eser ta??nacakDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//hasankeyf-te-7-tarihi-eser-ta--nacak_d3785.html Fri, 15-02-2018 08:42 EET <![CDATA[ Köy ö?rencilerinin ayaklar? art?k ?slanmayacak ]]> Köy ö?rencilerinin ayaklarart?k ?slanmayacakDevamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.batmanobjektif.com//koy-o-rencilerinin-ayaklar--art-k--slanmayacak_d3784.html Fri, 15-02-2018 08:37 EET <![CDATA[ Petrolspor?da kan kayb? sürüyor ]]> Petrolspor?da kan kaybsürüyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.batmanobjektif.com//petrolspor-da-kan-kayb--suruyor_d3783.html Fri, 15-02-2018 08:31 EET <![CDATA[ Ak Parti Batman ?l Yürütme Kurulu belirlendi ]]> Ak Parti Batman ?l Yürütme Kurulu Listesi belirlendiDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//ak-parti-batman--l-yurutme-kurulu-belirlendi_d3782.html Fri, 14-02-2018 17:35 EET <![CDATA[ AKSOY bizzat denetime kat?ld? ]]> Batman?da ya?anan kald?r?m i?galleriyle ilgili çal??ma ba?latarak denetimlerin artt?r?lmasiçin talimat veren Batman Belediye Ba?kan Vekili Ertu?evket AKSOYkald?r?m i?galleri denetimine bizzat kat?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//aksoy-bizzat-denetime-kat-ld-_d3781.html Fri, 14-02-2018 16:22 EET <![CDATA[ AKSOY ?GELECE??M?Z? B?RL?KTE PLANLAYALIM? TOPLANTISINDA ]]> Gelece?imizi Birlikte Planlayal?m ba?l??alt?nda düzenlenen 11Kalk?nma PlanToplant?sMezopotamya Otelinde gerçekle?ti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//aksoy--gelece--m-z--b-rl-kte-planlayalim--toplantisinda_d3780.html Fri, 14-02-2018 14:38 EET <![CDATA[ Vali Ahmet Deniz, Kozluk ilçesini ziyaret etti ]]> Vali Ahmet DenizKozluk ilçesini ziyaret ettiDevamı okumak için tıklayınız...]]> ?LÇE HABERLER? http://www.batmanobjektif.com//vali-ahmet-deniz-kozluk-ilcesini-ziyaret-etti_d3779.html Fri, 14-02-2018 14:34 EET <![CDATA[ Çocuklar hem bilinçleniyor hem de e?leniyor ]]> Çocuklar hem bilinçleniyor hem de e?leniyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//cocuklar-hem-bilincleniyor-hem-de-e-leniyor_d3778.html Fri, 14-02-2018 14:30 EET <![CDATA[ Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hollanda?da ]]> Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hollanda?daDevamı okumak için tıklayınız...]]> E??T?M http://www.batmanobjektif.com//malabadi-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-hollanda-da_d3777.html Fri, 14-02-2018 14:26 EET <![CDATA[ Bilici yeniden ba?kan ]]> Bilici yeniden ba?kanDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//bilici-yeniden-ba-kan_d3776.html Fri, 14-02-2018 14:23 EET <![CDATA[ Zab?ta 2017?de 1935 i?yerini denetledi ]]> Zab?ta 2017?de 1935 i?yerini denetlediDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//zab-ta-2017-de-1935-i-yerini-denetledi_d3775.html Fri, 14-02-2018 14:24 EET <![CDATA[ MEZARLIKLAR YEN?DEN ?S?MLEND?R?LD? ]]> ?S?ML?KLER M?DYAT TA?INDAN OLU?TURULDU Batman Belediyesi mezarl?klarda sürdürdü?bak?m ve yenileme çal??malarile mezarl?klargörünür ve bak?mlk?larken10 mezarl?kta yeni isim belirlemesine gitti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//mezarliklar-yen-den--s-mlend-r-ld-_d3774.html Fri, 14-02-2018 14:22 EET <![CDATA[ ​Telekonferans ile ba?lanan Ba?bakan Batman?da anaokulun aç?l???n? yapt? ]]> K?z?lay ?stanbul ?ubesi taraf?ndan Batman?da yapt?r?lan anaokulununBa?bakan Binali Y?ld?r?m taraf?ndan video konferans ba?lant?s?yla aç?l?töreni gerçekle?tirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//8203telekonferans-ile-ba-lanan-ba-bakan-batman-da-anaokulun-ac-l---n--yapt-_d3773.html Fri, 14-02-2018 14:18 EET <![CDATA[ Vali Deniz, OSB Müdürlü?ü?nü ziyaret etti ]]> Vali DenizOSB Müdürlü?ü?nziyaret ettiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vali-deniz-osb-mudurlu-u-nu-ziyaret-etti_d3772.html Fri, 14-02-2018 14:21 EET <![CDATA[ Kendi i?inin patronu ol önemli bir proje ]]> Batman Ziraat OdasGenel Sekreteri Ebubekir Do?an?Kendi i?inin patronu olprojesininhayvanc?l???n geli?tirilmesik?rm?zet üretimi hususundaki sorunun çözülmesi bak?m?ndan önemli bir proje oldu?unu söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-kendi-i-inin-patronu-ol--onemli-bir-proje-_d3771.html Fri, 14-02-2018 14:14 EET <![CDATA[ 1 y?lda 3039 çiftin nikah? k?y?ld? ]]> 1 y?lda 3039 çiftin nikahk?y?ld?Devamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.batmanobjektif.com//1-y-lda-3039-ciftin-nikah--k-y-ld-_d3770.html Fri, 14-02-2018 14:06 EET <![CDATA[ Minibüsçüler Odas?nda Yeni Dönem ]]> Batman Minibüsçüler ve Otobüsçüler OdasBa?kanl????na seçilen E?ref Göymentoplu ta??mac?l?kta üyelerinin sorunlar?nasgariye indireceklerini söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//minibusculer-odas--nda-yeni-donem-_d3769.html Fri, 14-02-2018 13:51 EET <![CDATA[ BATMAN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ESNAF Z?YARET? ]]> Salih Kaplan Esnafziyaret EttiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-esnaf-ve-sanatkarlar-odasi-esnaf-z-yaret-_d3768.html Fri, 08-02-2018 17:51 EET <![CDATA[ BELDE MAHALLES? SAK?NLER? BA?KAN AKSOY?A TALEPLER?N? ?LETT? ]]> Belediye Ba?kan Vekili Ertu?evket AksoyBelde Mahalle muhtarile mahalle sakinlerini makam?nda kabul etti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//belde-mahalles--sak-nler--ba-kan-aksoy-a-talepler-n---lett-_d3767.html Fri, 08-02-2018 17:40 EET <![CDATA[ Batman ?l ?stihdam Toplant?s? yap?ld? ]]> Batman ?l ?stihdam ve Mesleki E?itim Kurulu 2018 y?l1nci dönem toplant?s Vali Ahmet Deniz ba?kanl???nda yap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman--l--stihdam-toplant-s--yap-ld-_d3766.html Fri, 08-02-2018 17:39 EET <![CDATA[ Batman Valisinden KETEM poliklini?ine ziyaret ]]> Batman Valisi?l Sa?l?k Müdürlü?ve KETEM poliklini?ini ziyaret ederek çal??malar hakk?nda bilgi ald?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-valisinden-ketem-poliklini-ine-ziyaret_d3765.html Fri, 08-02-2018 17:36 EET <![CDATA[ Batman Aile ve Sosyal Politikalar ?l Müdürlü?ünden 2017 y?l? de?erlendirmesi ]]> Batman Aile ve Sosyal Politikalar ?l Müdürlü? 2017 y?lçal??malar?nkamuoyuyla payla?t?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-aile-ve-sosyal-politikalar--l-mudurlu-unden-2017-y-l--de-erlendirmesi_d3764.html Fri, 08-02-2018 15:08 EET <![CDATA[ ?oförlerin i?ten ç?kar?lma korkusu sürüyor ]]> Türkiye Petrolleri merkez ve d?sahalarda çal??an ve i?ten ç?kar?lma endi?esi ta??yan ?oförlerin iakitleri yar?n bitecek.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-oforlerin-i-ten-c-kar-lma-korkusu-suruyor_d3763.html Fri, 07-02-2018 17:21 EET <![CDATA[ ?eyh Kas?m sevenleri taraf?ndan an?ld? ]]> Türkiyenin birçok yerinde sevenleri bulunan ve bölgenin önemli isimlerinden olan Zilan ?eyhi Kas?m Ba?duvefat?n?n 41inci y?l?nda sevenleri taraf?ndan dualarla an?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-eyh-kas-m-sevenleri-taraf-ndan-an-ld-_d3762.html Fri, 07-02-2018 17:04 EET <![CDATA[ 1. DÖNEM ?L ?ST?HDAM TOPLANTISI YAPILDI ]]> ?l ?stihdam ve Mesleki E?itim Kurulu 2018 y?l1dönem toplant?s Vali Ahmet Deniz ba?kanl???nda gerçekle?tirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//1--donem--l--st-hdam-toplantisi-yapildi_d3761.html Fri, 07-02-2018 16:18 EET <![CDATA[ HÜDA PARdan seçmeli ders ça?r?s? ]]> 2017-2018 e?itim ve ö?retim y?likinci döneminin ba?lamas?yla ö?renci karde?lerimiz seçmeli ders ile ilgili tercihlerini yapmaya ba?lad?larÖnümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek seçmeli ders tercihleri konusunda hassas davran?lmal?d?rSeçilecek derslerevlatlar?m?z?n gelece?ine olumlu ya da olumsuz yönde etki edecektirDolay?s?yla seçmeli ders tercihi yap?l?rken üzerinde önemle durulmal?d?r.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//huda-par-dan-secmeli-ders-ca-r-s-_d3760.html Fri, 07-02-2018 16:15 EET <![CDATA[ BELED?YEN?N BA?ARILI 2017 YILI KALDIRIM VE YOL H?ZMET? KARNES? ]]> Batman Belediyesi Fen ??leri Müdürlü?ekipleri2017 y?l?nda ba?ar?lbir hizmete imza atarak kentin her noktas?na yolkald?r?m ve orta refüj kazand?rd?Yap?lan çal??malardaBatman?a 5.393.277.50 TL maliyette hizmetler gerçekle?tirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//beled-yen-n-ba-arili-2017-yili-kaldirim-ve-yol-h-zmet--karnes-_d3759.html Fri, 07-02-2018 16:12 EET <![CDATA[ Okul Sütü Program? Batmanda ba?lad? ]]> Okul SütProgramkapsam?nda Batman genelindeki okul öncesi ve ilkokul ö?rencilerine okul sütda??t?myap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-okul-sutu-program---batman-da-ba-lad-_d3758.html Fri, 07-02-2018 16:08 EET <![CDATA[ Raylar?n üzerinden geçmek zorunda olan vatanda?lar tedirginlik ya??yor ]]> Batmanda herhangi bir alt geçit ile hemzemin geçidin olmamasnedeniyle iki mahalleyi ay?ran raylar?n üzerinde geçmek zorunda kald?klar?nsöyleyen vatanda?laryetkililerden bu durumum çözülmesini talep ettiler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//raylar-n-uzerinden-gecmek-zorunda-olan-vatanda-lar-tedirginlik-ya--yor_d3757.html Fri, 05-02-2018 17:27 EET <![CDATA[ Yaral? at?n açl?ktan ve susuzluktan telef olmas?na tepki ]]> Batmanda yürüyemeyecek durumda olan yaralata günlerce bakan çobanat?n açl?ktan ve susuzluktan telef olmas?na tepki gösterdi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//yaral--at-n-acl-ktan-ve-susuzluktan-telef-olmas-na-tepki_d3756.html Fri, 05-02-2018 17:24 EET <![CDATA[ Batman Umut Kervan? ocak ay? faaliyet raporunu aç?klad? ]]> Batmanda yürüyemeyecek durumda olan yaralata günlerce bakan çobanat?n açl?ktan ve susuzluktan telef olmas?na tepki gösterdi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-umut-kervan--ocak-ay--faaliyet-raporunu-ac-klad-_d3755.html Fri, 05-02-2018 17:22 EET <![CDATA[ Batman?da Adnan Oktar hakk?nda suç duyurusu ]]> Diyanet-Sen Batman ?ube Ba?kanl?? edep d??aç?klamalar?ndan dolayAdnan Oktar hakk?nda suduyurusunda bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-adnan-oktar-hakk-nda-suc-duyurusu_d3754.html Fri, 05-02-2018 15:47 EET <![CDATA[ ViZYON?A YARA?IR YEN? ÇÖP KUTULARI ]]> Batman Belediyesi taraf?ndan çal??malarsürdürülen 3Etap Vizyon Bulvar Projesininrötuçal??malarkapsam?nda kald?r?mlara yeni çöp kutularyerle?tirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vizyon-a-yara-ir-yen--cop-kutulari_d3753.html Fri, 03-02-2018 11:36 EET <![CDATA[ Güvenlik korucusu kar?s?n? öldürüp intihar etti ]]> Batman?da cinnet getiren bir güvenlik korucusutart??t??e?ini öldürdükten sonra intihar etti. Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//guvenlik-korucusu-kar-s-n--oldurup-intihar-etti-_d3752.html Fri, 03-02-2018 09:55 EET <![CDATA[ ODA SEÇ?M? PAZAR GÜNÜ ]]> ODA SEÇ?MPAZAR GÜNÜDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//oda-sec-m--pazar-gunu_d3751.html Fri, 03-02-2018 09:28 EET <![CDATA[ Bugün Otobüsler Ücretsiz Hizmet Verecek ]]> Bugün Belediye Otobüs Seferleri Ücretsiz OlacakDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//bugun-otobusler-ucretsiz-hizmet-verecek_d3750.html Fri, 03-02-2018 09:00 EET <![CDATA[ Cumhurba?kan?m?z Bugün Batmanda ]]> Cumhurba?kan?ndan beklentilerimizDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//cumhurba-kan-m-z-bugun-batman-da_d3749.html Fri, 03-02-2018 08:56 EET <![CDATA[ Cumhurba?kan? için haz?rl?klar tamam ]]> Cumhurba?kaniçin haz?rl?klar tamamDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//cumhurba-kan--icin-haz-rl-klar-tamam_d3748.html Fri, 03-02-2018 08:50 EET <![CDATA[ Milletvekili Hamidi Vali Deniz?i ziyaret etti ]]> Milletvekili Hamidi Vali Deniz?i ziyaret ettiDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//milletvekili-hamidi-vali-deniz-i-ziyaret-etti_d3747.html Fri, 03-02-2018 08:48 EET <![CDATA[ Metruk binalar y?k?ld? ]]> Metruk binalar y?k?ld?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//metruk-binalar-y-k-ld-_d3746.html