Batman Objektif Gazetesi http://www.batmanobjektif.com/ tr Fri, 24 Nov 2017 17:16:14 EET Fri, 24 Nov 2017 17:16:14 EET 10 bilgi@batmanobjektif.com, batmanobjektif@hotmail.com Haberler Batman Objektif Gazetesi <link>http://www.batmanobjektif.com/</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Fri, 24-11-2017 15:16 EET</pubDate> <title><![CDATA[ Hentbol Tak?m?m?z ?zmir Yolcusu ]]> Ligde oynad??tümmaçlarkazanarak 8?de 8 yapan ve ?ampiyonluk yolunda emin ad?mlarla ilerleyen Batman Belediyespor Erkek Hentbol tak?m?m?zpazar gündeplasmanda oynayaca??zmir Büyük?ehir Belediyespor maç?n?n çal??malar?ntamamlay?p masaatini beklemeye ba?lad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//hentbol-tak-m-m-z--zmir-yolcusu_d3264.html Fri, 24-11-2017 15:14 EET <![CDATA[ BATMAN BELED?YES? DURMAKSIZIN ÇALI?IYOR ]]> ?Halka Hizmet Hakka Hizmetanlay???yla Batmanl?lar?n ihtiyaduydu?u hizmeti en verimli ?ekilde sunmayhedefleyen Batman Belediyesi kent merkezinin birçok noktas?nda çal??malar?naral?ks?z sürdürüyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-beled-yes--durmaksizin-cali-iyor_d3263.html Fri, 24-11-2017 13:09 EET <![CDATA[ Batmana mevsimin ilk kar? dü?tü ]]> ​Batman?n yüksek rak?mlyerlerinde mevsimin ilk kardü?tü.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-a-mevsimin-ilk-kar--du-tu_d3262.html Fri, 24-11-2017 13:07 EET <![CDATA[ Tehlike olu?turan yap?lar tespit edilip bir an önce y?k?lmal?d?r ]]> Batman?n Kozluk ilçesindeki bir evde meydana gelen göçükle ilgili de?erlendirme yapan HÜDA PAR Kozluk ?lçe Ba?kan Yard?mc?s tehlike olu?turan yap?lar?n tespit edilipbir an önce y?k?lmalargerekti?ini belirtti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-tehlike-olu-turan-yap-lar-tespit-edilip-bir-an-once-y-k-lmal-d-r-_d3261.html Fri, 24-11-2017 13:04 EET <![CDATA[ Ö?retmenler gününde PKK taraf?ndan katledilen ö?retmenler an?ld? ]]> ​Batman??n Kozluk ilçesinde PKK?nin düzenledi?i sald?r?da hayat?nkaybeden ?enay Aybüke Yalç?n ile Necmettin Y?lmaz için bir etkinlik gerçekle?tirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//o-retmenler-gununde-pkk-taraf-ndan-katledilen-o-retmenler-an-ld-_d3260.html Fri, 24-11-2017 13:00 EET <![CDATA[ Batman?n sembolü olacak cami için toplant? yap?ld? ]]> Batman Esentepede yap?lmasplanlanan cami ve külliye projesi için toplantyap?ld?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman--n-sembolu-olacak-cami-icin-toplant--yap-ld-_d3259.html Fri, 24-11-2017 12:56 EET <![CDATA[ Hal? dükkan?nda ç?kan yang?n 150 bin TLye mal oldu ]]> Batman?da bir haldükkân?nda ç?kan yang?nyakla??k 150 bin TL?lik hasar olu?turdu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//hal--dukkan-nda-c-kan-yang-n-150-bin-tl-ye-mal-oldu_d3258.html Fri, 23-11-2017 14:14 EET <![CDATA[ Batman?n sembolü olacak proje için toplant? yap?ld? ]]> Batman Belediyesi taraf?ndan Esentepede yap?lacak olan Cami ve Külliye projesi için gelinen son a?ama Vali Ahmet DEN?Z ba?kanl???nda yap?lan toplant?da de?erlendirildi. Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman--n-sembolu-olacak-proje-icin-toplant--yap-ld----_d3257.html Fri, 23-11-2017 12:52 EET <![CDATA[ Di?ik?r?k?tan 24 Kas?m Mesaj? ]]> E?itimci ve ?AdamCuma Di?ik?r?k24 Kas?m Ö?retmenler Gündolay?s?yla bir kutlama mesajyay?nlad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//di-ik-r-k-tan-24-kas-m-mesaj-_d3256.html Fri, 23-11-2017 12:51 EET <![CDATA[ ?lk defa kar?n f?t??? onar?m? ve kar?n düzeltme ameliyat? ayn? anda yap?ld? ]]> Batman Bölge Devlet Hastanesinde ilk defa kar?n f?t??ve kar?n düzeltme ameliyatbirlikte yap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-lk-defa-kar-n-f-t----onar-m--ve-kar-n-duzeltme-ameliyat--ayn--anda-yap-ld-_d3255.html Fri, 23-11-2017 12:49 EET <![CDATA[ Sonbahar?n kartpostall?k foto?raflar? ]]> Sonbahar?n sonuna do?ru geldi?imiz bugünlerde e?siz do?a manzaralarve köylülerin ya?ad?klarzorluklarfoto?raf makinelerinin objektiflerine yans?yor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//sonbahar-n-kartpostall-k-foto-raflar-_d3254.html Fri, 23-11-2017 11:21 EET <![CDATA[ Ö?retmenler manevi de?erler noktas?nda donanmal? ]]> Batman E?itimciler Cemiyeti Ba?kan ö?retmenlerin manevi de?erler noktas?nda donanmalar?numut ettiklerini söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-o-retmenler-manevi-de-erler-noktas-nda-donanmal---_d3253.html Fri, 22-11-2017 14:25 EET <![CDATA[ Kedi Ve Köpeklere Yeni Bar?naklar Yap?ld? ]]> Batman Belediyesi yaral hastabak?ma muhtave tedavi edilmesi gereken hayvanlara yönelik hizmetlerini yayg?nla?t?rmaya devam ediyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kedi-ve-kopeklere-yeni-bar-naklar-yap-ld-_d3252.html Fri, 22-11-2017 14:18 EET <![CDATA[ Ar?n?n ölüsü de dirisi de ?ifa kayna?? ]]> Ömrüntamamlayan ar?lardan belirli i?lemlerden sonra elde edilen madde ile cilt problemleri ile yara ve yan?klara ?ifa kayna?oldu?u belirtiliyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-ar-n-n-olusu-de-dirisi-de--ifa-kayna---_d3251.html Fri, 22-11-2017 10:36 EET <![CDATA[ Kozluk foto?rafç?lar?n ilgi oda?? oldu ]]> Batman?n Kozluk ilçesindeki piknik alanlarsonbahar mevsiminde foto?rafç?lar?n ilgi oda?oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kozluk-foto-rafc-lar-n-ilgi-oda---oldu_d3250.html Fri, 22-11-2017 10:33 EET <![CDATA[ Batmanda 2 ?üpheli uyu?turucudan yakaland? ]]> Batmanda uyu?turucu bulunduran 2 ?üpheli gözalt?na al?nd?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-2--upheli-uyu-turucudan-yakaland-_d3249.html Fri, 22-11-2017 10:30 EET <![CDATA[ HÜDA PARdan Be?iri ilçe esnaf?na ziyaret ]]> HÜDA PAR Genel Ba?kan Yard?mc?sAyd?n Gök ve Batman ?l Ba?kanl???ndan bir heyetBe?iri ilçe esnaf?nziyaret edereks?k?ntve taleplerini dinledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//huda-par-dan-be-iri-ilce-esnaf-na-ziyaret_d3248.html Fri, 21-11-2017 14:47 EET <![CDATA[ Emekliler için gerekli iyile?tirmeler yap?lmal?d?r ​HÜDA PAR Batman Merkez ?lçe Ba?kan? M. ?erif Durmaz, y?llarc ]]> HÜDA PAR Batman Merkez ?lçe Ba?kanM?erif Durmazy?llarca çe?itli sektörlerde hizmet etmiemeklilerin hayatlar?nrahat bir ?ekilde sürdürebilmeleri için sorunlar?n?n çözüme kavu?turulmasgerekti?ini ifade etti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-emekliler-icin-gerekli-iyile-tirmeler-yap-lmal-d-r--8203huda-par-batman-merkez--lce-ba-kan--m---erif-durmaz-y-llarc_d3247.html Fri, 21-11-2017 14:09 EET <![CDATA[ H?rs?zl?k yapan kad?nlar tutukland? ]]> Batmanda bir evde h?rs?zl?k yapt??iddia edilen 2 kad?n tutukland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//h-rs-zl-k-yapan-kad-nlar-tutukland-_d3246.html Fri, 17-11-2017 15:13 EET <![CDATA[ YOLLARA ASFALT VE K?L?T TA?I ]]> Batman Belediyesi Fen ??leri Müdürlü?ekiplerimevcut yollaryaya ve aratrafi?i aç?s?ndan sorunsuz hale getirmek için asfaltlay?pkilit ta?ile dö?üyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//yollara-asfalt-ve-k-l-t-ta-i_d3245.html Fri, 17-11-2017 15:05 EET <![CDATA[ Taksitlerini yeni bitirdi?i motosikleti çal?nd? ]]> Batman Merkezde bir ki?inintaksitlerini yeni bitirdi?i motosikletievinin önünde park halindeyken çal?nd?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//taksitlerini-yeni-bitirdi-i-motosikleti-cal-nd-_d3244.html Fri, 17-11-2017 15:02 EET <![CDATA[ HENTBOLDA ZORLU V?RAJ ]]> Oynad??7 maç?nda kazanarak Süper Lig yolunda emin ad?mlarla ilerleyen Batman Belediyesi GSKerkekler 1Lig Hentbol tak?m?m?zPazar gün19 May?s Kapalspor salonunda saat 13:00da ligin güçlekiplerinden Gümü?hane Belediyespor ile oynayaca?maç?n haz?rl?klar?nyo?un bir tempoda sürdürüyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//hentbolda-zorlu-v-raj_d3243.html Fri, 17-11-2017 13:38 EET <![CDATA[ Batman?da motosiklet kazas?: Bir yaral? ]]> Batman merkezde meydana gelen trafik kazas?nda motosiklet sürücüsyaraland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-motosiklet-kazas---bir-yaral-_d3242.html Fri, 16-11-2017 16:21 EET <![CDATA[ Yap?lacak yeni parklarda engelliler de dü?ünülmeli ]]> Türkiye Gençlik Konseyi Kozluk temsilcileriyeni yap?lacak parklarda engellilerin de dü?ünülmesi gerekti?ini belirttiler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-yap-lacak-yeni-parklarda-engelliler-de-du-unulmeli-_d3241.html Fri, 16-11-2017 16:19 EET <![CDATA[ ​19 y?ll?k eme?i f?st?k a?açlar?n? kestiler ]]> Batman?da 19 y?ll?k yakla??k 140 f?st?k a?ackesilen Özalp ailesigeçim kaynaklar?n?n heba oldu?unu söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//820319-y-ll-k-eme-i-f-st-k-a-aclar-n--kestiler_d3240.html Fri, 16-11-2017 14:44 EET <![CDATA[ Batman?da 10 kilo esrar ele geçirildi ]]> ​Batman?da bir su deposunun içerisinde yap?lan aramada 10 kilo 427 gram esrar ele geçirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-10-kilo-esrar-ele-gecirildi_d3239.html Fri, 16-11-2017 14:27 EET <![CDATA[ Batmanda okul ve çevrelerinde denetim ]]> Batmanda okul ve çevrelerinde yer alan internet kafekahvehanebüfeservis araçlar park ve bahçelerin denetimiyle yüzlerce ki?inin sorgusu yap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-okul-ve-cevrelerinde-denetim_d3238.html Fri, 15-11-2017 09:48 EET <![CDATA[ 145 bin ki?i ??KUR?dan hizmet ald? ]]> 145 bin ki?i ??KUR?dan hizmet ald?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//145-bin-ki-i---kur-dan-hizmet-ald-_d3237.html Fri, 15-11-2017 09:46 EET <![CDATA[ Belediye Ba?kan Vekili Aksoy, ?Dost Meclisi?ndeydi ]]> Belediye Ba?kan Vekili Aksoy?Dost Meclisi?ndeydiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//belediye-ba-kan-vekili-aksoy--dost-meclisi-ndeydi_d3236.html Fri, 14-11-2017 21:49 EET <![CDATA[ ?Batman art?k karanl?kta kalmayacak? ]]> ?Batman art?k karanl?kta kalmayacak?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-batman-art-k-karanl-kta-kalmayacak-_d3235.html Fri, 14-11-2017 21:47 EET <![CDATA[ Ücretsiz kan ?ekeri stand? kuruldu ]]> Ücretsiz kan ?ekeri standkurulduDevamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//ucretsiz-kan--ekeri-stand--kuruldu_d3234.html Fri, 14-11-2017 21:47 EET <![CDATA[ Batman Belediyesinden Irakl? depremzedelere yard?m eli ]]> Batman Belediyesinden Irakldepremzedelere yard?m eliDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-belediyesinden-irakl--depremzedelere-yard-m-eli_d3233.html Fri, 14-11-2017 21:46 EET <![CDATA[ Su Kuyular?n?n Trafo Kapasitesi Güçlendirildi ]]> Su Kuyular?n?n Trafo Kapasitesi GüçlendirildiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//su-kuyular-n-n-trafo-kapasitesi-guclendirildi_d3232.html Fri, 14-11-2017 21:44 EET <![CDATA[ ?Diyabet y?lda 2.1 milyon ölüme neden oluyor? ]]> ?Diyabet y?lda 2.1 milyon ölüme neden oluyor?Devamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//-diyabet-y-lda-2-1-milyon-olume-neden-oluyor-_d3231.html Fri, 14-11-2017 21:43 EET <![CDATA[ Vali Deniz, OSB?de yürütülen asfaltlama çal??malar?n? inceledi ]]> Vali DenizOSB?de yürütülen asfaltlama çal??malar?nincelediDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vali-deniz-osb-de-yurutulen-asfaltlama-cal--malar-n--inceledi_d3230.html Fri, 14-11-2017 21:41 EET <![CDATA[ Jandarma Genel Komutan? Org. Çetin?den Rektör Durmu??a ziyaret ]]> Jandarma Genel KomutanOrgÇetin?den Rektör Durmu??a ziyaretDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//jandarma-genel-komutan--org--cetin-den-rektor-durmu--a-ziyaret_d3229.html Fri, 14-11-2017 21:40 EET <![CDATA[ ?Ku?aklar Aras? De?i?im ve Türkçe? konferans? düzenlendi ]]> ?Ku?aklar ArasDe?i?im ve TürkçekonferansdüzenlendiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-ku-aklar-aras--de-i-im-ve-turkce--konferans--duzenlendi_d3228.html Fri, 13-11-2017 14:45 EET <![CDATA[ Batmanda deprem pani?i ]]> Irak Kürdistan?nda meydana gelen 7 2 büyüklü?ündeki depremin hissedildi?i Batmanda vatanda?lar soka?a döküldüler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-deprem-pani-i_d3227.html Fri, 13-11-2017 14:42 EET <![CDATA[ Batmanda 5 h?rs?zl?k ?üphelisi yakaland? ]]> Batmanda farkltarihlerde h?rs?zl?k yapt??belirtilen 5 ?üpheli gözalt?na al?nd?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-5-h-rs-zl-k--uphelisi-yakaland-_d3226.html Fri, 13-11-2017 14:41 EET <![CDATA[ Batmanda 49 bin ki?i uçakla yolculuk yapt? ]]> Batman Havaliman?nda bu y?l?n ekim ay?nda toplam 49 bin 414 ki?i hizmet ald?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-49-bin-ki-i-ucakla-yolculuk-yapt-_d3225.html Fri, 13-11-2017 14:38 EET <![CDATA[ E?i ölen çaresiz anne, y?k?lma tehlikesi olan evlerinin onar?lmas?n? istiyor ]]> ​Her an y?k?lma tehlikesiyle kar?kar??ya olan evlerini terk etmek zorunda kalan Künemenailesihay?rsever ve yetkililerden evleri için yard?m bekliyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//e-i-olen-caresiz-anne-y-k-lma-tehlikesi-olan-evlerinin-onar-lmas-n--istiyor_d3224.html Fri, 13-11-2017 14:36 EET <![CDATA[ Al?ç için kilometrelerce yol yürüyorlar ]]> ​Batman??n Kozluk ilçesinde bulunan al?severler mevsimin son al?çlariçin kilometrelerce yol yürüyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//al-c-icin-kilometrelerce-yol-yuruyorlar_d3223.html Fri, 12-11-2017 21:36 EET <![CDATA[ 100 polisle terör operasyonu ]]> 100 polisle terör operasyonuDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//100-polisle-teror-operasyonu_d3222.html Fri, 12-11-2017 21:35 EET <![CDATA[ ?Batman demek Osmanl? demektir? ]]> ?Batman demek Osmanldemektir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-batman-demek-osmanl--demektir-_d3221.html Fri, 12-11-2017 21:33 EET <![CDATA[ DBP merkez ilçe kongresi gerçekle?ti ]]> DBP merkez ilçe kongresi gerçekle?tiDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//dbp-merkez-ilce-kongresi-gercekle-ti_d3220.html Fri, 12-11-2017 21:32 EET <![CDATA[ Petrolspor kan kaybetmeye devam ediyor ]]> Petrolspor kan kaybetmeye devam ediyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.batmanobjektif.com//petrolspor-kan-kaybetmeye-devam-ediyor_d3219.html Fri, 12-11-2017 21:26 EET <![CDATA[ 7. ?erzan Kurt öykü ödülleri aç?kland? ]]> 7?erzan Kurt öyködülleri aç?kland?Devamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//7---erzan-kurt-oyku-odulleri-ac-kland-_d3218.html Fri, 12-11-2017 21:23 EET <![CDATA[ Alzheimer riskini en aza indiren formüller ]]> Alzheimer riskini en aza indiren formüllerDevamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//alzheimer-riskini-en-aza-indiren-formuller_d3217.html Fri, 11-11-2017 14:37 EET <![CDATA[ Batman?da zehirli yemle bal?k av? yap?lmas?na tepki ]]> Dicle Nehrinde zehirli yem ile bal?k avyap?lmas?na tepki gösteren Batman Sa?-Çevyetkililerin buna kar?gerekli tedbir almas?nistedi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-zehirli-yemle-bal-k-av--yap-lmas-na-tepki_d3216.html Fri, 10-11-2017 16:27 EET <![CDATA[ 1955 BATMANSPOR?DA MORALLER YÜKSEK ]]> Pazar gündeplasmanda Tatvan Gençlerbirli?i ile kar??la?acak olan Bölgesel Amatör Lig tak?m?m?z 1955 Batmanspor çal??malar?na ara vermeden devam ediyorTak?m?m?zda sakat ve cezalfutbolcu bulunmuyor. Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//1955-batmanspor-da-moraller-yuksek-_d3215.html Fri, 10-11-2017 16:25 EET <![CDATA[ TARAFTARLARDAN HENTBOL TAKIMINA MORAL Z?YARET? ]]> Genç72 taraftar gurubu Batman Belediyesi Hentbol tak?m?n?n dün yapt??idmana gelerek hafta sonu deplasmanda oynayacaklarKar??yaka Belediyesi Gençlikspor maçöncesinde oyunculara moral ziyaretinde bulundular. Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//taraftarlardan-hentbol-takimina-moral-z-yaret-_d3214.html Fri, 10-11-2017 15:54 EET <![CDATA[ Baraj gölünün alt?nda kalacak köy için kura çekildi ]]> Batmanda Il?su BarajGölünün alt?nda kalacak Çayüstköyünün yeni yerle?im alaniçin arsa kuralarçekildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//baraj-golunun-alt-nda-kalacak-koy-icin-kura-cekildi_d3213.html Fri, 10-11-2017 13:46 EET <![CDATA[ Belediye?den Esnaf Odas??na arsa jesti ]]> Belediye?den Esnaf Odas??na arsa jestiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//belediye-den-esnaf-odas--na-arsa-jesti_d3212.html Fri, 10-11-2017 13:44 EET <![CDATA[ TED Orkestras? hastanede çocuklara konser verdi ]]> TED Orkestrashastanede çocuklara konser verdiDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//ted-orkestras--hastanede-cocuklara-konser-verdi_d3211.html Fri, 10-11-2017 13:41 EET <![CDATA[ Vali Deniz Yeni parklar? inceledi ]]> Vali Ahmet Deniz Yeni parklarincelediDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vali-deniz-yeni-parklar--inceledi_d3210.html Fri, 10-11-2017 13:39 EET <![CDATA[ Ba?lama kurslar? an?nda doluyor ]]> Ba?lama kurslaran?nda doluyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//ba-lama-kurslar--an-nda-doluyor_d3209.html Fri, 10-11-2017 13:38 EET <![CDATA[ Hayvanlara özel röntgen cihaz? ]]> Batman Belediyesihayvanlar?n tedavisi için 90 Bin TL?ye röntgen cihazsat?n ald?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//hayvanlara-ozel-rontgen-cihaz-_d3208.html Fri, 10-11-2017 13:35 EET <![CDATA[ Asfalt ekipleri gece-gündüz görevde ]]> Asfalt ekipleri gece-gündüz görevdeDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//asfalt-ekipleri-gece-gunduz-gorevde_d3207.html Fri, 10-11-2017 13:34 EET <![CDATA[ TESK?ten Vali Deniz?e ziyaret ]]> TESK?ten Vali Deniz?e ziyaretDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//tesk-ten-vali-deniz-e-ziyaret_d3206.html Fri, 10-11-2017 13:32 EET <![CDATA[ Rektör Durmu?, ?Ahmet Tevfik ?leri, bir memleket sevdal?s?d?r? ]]> Rektör Durmu ?Ahmet Tevfik ?leribir memleket sevdal?s?d?r?Devamı okumak için tıklayınız...]]> E??T?M http://www.batmanobjektif.com//rektor-durmu---ahmet-tevfik--leri-bir-memleket-sevdal-s-d-r-_d3205.html Fri, 10-11-2017 13:31 EET <![CDATA[ Vali Deniz, ?l Özel ?daresi?ni ziyaret etti ]]> Vali Ahmet Deniz?l Özel ?daresine çal??ma ziyaretinde bulunarak incelemelerde bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vali-deniz--l-ozel--daresi-ni-ziyaret-etti_d3204.html Fri, 10-11-2017 13:27 EET <![CDATA[ Sason Sonbaharda da Güzel ]]> Sason Sonbahar da bir ba?ka güzelDevamı okumak için tıklayınız...]]> ?LÇE HABERLER? http://www.batmanobjektif.com//sason-sonbaharda-da-guzel_d3203.html Fri, 09-11-2017 16:03 EET <![CDATA[ Dicle Nehrinde zehirli yem ile bal?k av? iddias? ]]> Batmanda Dicle Nehrinde zehirli yem ile bal?k avyapan ki?ilerin bal?klartelef etti?i iddia edilerekyetkililerin acilen önlem almasistendi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//dicle-nehri-nde-zehirli-yem-ile-bal-k-av--iddias-_d3202.html Fri, 09-11-2017 16:00 EET <![CDATA[ K?sa süreli etkili olan ya?mur evleri sular alt?nda b?rakt? ]]> Batmanda k?sa süreli etkili olan ya?mur nedeniyle bazevler sular alt?na kald?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//k-sa-sureli-etkili-olan-ya-mur-evleri-sular-alt-nda-b-rakt-_d3201.html Fri, 09-11-2017 15:54 EET <![CDATA[ LÖSEV ad?na yard?m topland??? iddias? ]]> Lösemili Çocuklar Haftasdolay?s?yla doland?r?c?lar?n duygu sömürüsyaparak yard?m toplad??iddia edildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//losev-ad-na-yard-m-topland----iddias-_d3200.html Fri, 09-11-2017 15:53 EET <![CDATA[ Batman?da 4 ?üpheli uyu?turucudan yakaland? ]]> ​Batman?da yap?lan denetimlerdeüzerinde uyu?turucu bulundurdu?u belirtilen 4 ki?i yakaland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-4--upheli-uyu-turucudan-yakaland-_d3199.html Fri, 09-11-2017 15:51 EET <![CDATA[ Batman?da uyu?turucu ile mücadele toplant?s? yap?ld? ]]> Uyu?turucuyla mücadele toplant?s?nda konu?an Batman Valisi Ahmet Denizuyu?turucu ile mücadelede ciddi mesafeler ald?klar?nsöyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-uyu-turucu-ile-mucadele-toplant-s--yap-ld-_d3198.html Fri, 08-11-2017 13:48 EET <![CDATA[ Engelli karde?lerin okumalar?na yol engeli ]]> Batman??n Kozluk ilçesinde bulunan iki engelli kardeilçede devam eden altyapçal??malar?n?n ma?duru oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//engelli-karde-lerin-okumalar-na-yol-engeli_d3197.html Fri, 08-11-2017 13:47 EET <![CDATA[ Batman?da 2 h?rs?zl?k zanl?s? tutukland? ]]> Batman?da bir arac?n cam?nk?rarak h?rs?zl?k yapt??iddia edilen 2 ki?i tutukland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-2-h-rs-zl-k-zanl-s--tutukland-_d3196.html Fri, 08-11-2017 13:45 EET <![CDATA[ Batmanda kumar oynatan i? yeri mühürlendi ]]> Batmanda kumar oynat?ld??tespit edilen bir iyeri mühürlenirken4 ki?iye para cezaskesildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-kumar-oynatan-i--yeri-muhurlendi_d3195.html Fri, 07-11-2017 16:05 EET <![CDATA[ Vizyon ve Meydan Projelerinde Asfalt Öncesi Haz?rl?k ]]> Belediyemiz taraf?ndan yap?lan 3Etap Vizyon Projesi ile Cumhuriyet Meydanprojesi kapsam?ndaAtatürk Bulvarve Cumhuriyet Caddesi?nde asfalt öncesi haz?rl?k çal??malaryürütülüyor. Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vizyon-ve-meydan-projelerinde-asfalt-oncesi-haz-rl-k_d3194.html Fri, 07-11-2017 15:59 EET <![CDATA[ Yaya Geçitlerimizin Rengi - K?rm?z? Beyaz ]]> Batman Belediyesi Fen ??leri Müdürlü?ekiplerinin kontrolünde yüklenici firma taraf?ndan Batman??n farklbölgelerdeki yollar?ndayayalar için yatay i?aretlemeler olu?turuluyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//yaya-gecitlerimizin-rengi---k-rm-z--beyaz_d3193.html Fri, 07-11-2017 15:57 EET <![CDATA[ Lösemiyle ilgili ö?renciler bilgilendirildi ]]> ​Lösemili Çocuklar Haftasdolay?s?yla Batmanda lösemiye dikkat çekmek amac?yla okullarda bilgilendirme semineri verildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//losemiyle-ilgili-o-renciler-bilgilendirildi_d3192.html Fri, 07-11-2017 15:51 EET <![CDATA[ Organ ba???? candan cana can ta??makt?r ]]> Batmanda Organ Ba???Haftasdolay?s?yla düzenlenen etkinlikte konu?an il Müftüs organ ba????n?n candan cana can ta??mak oldu?unu söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-organ-ba-----candan-cana-can-ta--makt-r-_d3191.html Fri, 07-11-2017 15:47 EET <![CDATA[ Batmanda h?rs?zl?k ?üphelisi bir ki?i gözalt?na al?nd? ]]> ​Batmanda çe?itli h?rs?zl?k olay?na kar??t??belirtilen bir ?üpheli yakalanarak gözalt?na al?nd?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-h-rs-zl-k--uphelisi-bir-ki-i-gozalt-na-al-nd-_d3190.html Fri, 07-11-2017 08:52 EET <![CDATA[ Yolcu Otobüsü Devrildi ]]> Batmana ait Yolcu Otobüs Devrildi3 Ölve çok say?da yaralvarDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//yolcu-otobusu--devrildi-_d3189.html Fri, 06-11-2017 14:47 EET <![CDATA[ Batmanda okul ve çevrelerinde denetim yap?ld? ]]> Batmanda okul ve çevrelerinde yer alan internet kafekahvehanebüfeservis araçlar park ve bahçelerin denetimi yap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-okul-ve-cevrelerinde-denetim-yap-ld-_d3188.html Fri, 06-11-2017 14:45 EET <![CDATA[ Ginede su kuyusu açmak için program düzenlendi ]]> Batmandakurak bir ülke olan Ginede aç?lacak su kuyusu projesi için bir program düzenlendi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//gine-de-su-kuyusu-acmak-icin-program-duzenlendi_d3187.html Fri, 06-11-2017 14:42 EET <![CDATA[ ?ifa kayna?? bal ar?c?lar? memnun etti ]]> Batman?n Gercüilçesindeki ar?c?lar ?ifa kayna?olan bal?n hasad?ndan memnun olduklar?nifade ederekbal?n her çe?idinin enfeksiyona kar??ifa kayna?oldu?unu söylediler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-ifa-kayna---bal-ar-c-lar--memnun-etti_d3186.html Fri, 06-11-2017 14:40 EET <![CDATA[ Batman Umut Kervan? ekim ay? faaliyet raporunu aç?klad? ]]> ​Batman Umut Kervan 2017 Ekim ayfaaliyet raporunu kamuoyuyla payla?t?Umut Kervan ekim ay?nda 195 ma?dur ve ihtiyasahibi aileye yard?mda bulundu?unu duyurdu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-umut-kervan--ekim-ay--faaliyet-raporunu-ac-klad-_d3185.html Fri, 06-11-2017 14:37 EET <![CDATA[ ​Köylüler merkeze ba?lanmay? sevinçle kar??lad? ]]> ​Be?iri ilçesinin Çevrimova köyünün Batman?n merkez ilçesine ba?lanmasköylüler taraf?ndan sevinçle kar??land?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//8203koyluler-merkeze-ba-lanmay--sevincle-kar--lad-_d3184.html Fri, 06-11-2017 14:34 EET <![CDATA[ Köpek dövü?türenlere ceza ]]> Batmanda köpek dövü?türdükleri belirlenen 2 ki?i yakalan?rkenbu ki?ilerle ilgili 5 bin 504 TL para cezaskesildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kopek-dovu-turenlere-ceza_d3183.html Fri, 05-11-2017 23:58 EET <![CDATA[ Ö?rencilerin güvenlili?i için s?k? önlem ]]> Ö?rencilerin güvenlili?i için s?könlemDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//o-rencilerin-guvenlili-i-icin-s-k--onlem_d3182.html Fri, 05-11-2017 23:57 EET <![CDATA[ Tiyatro severler bu oyunda bulu?tu ]]> Devamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//tiyatro-severler-bu-oyunda-bulu-tu_d3181.html Fri, 05-11-2017 23:51 EET <![CDATA[ Halk?n Sesi 5 ya??nda ]]> Halk?n Sesi 5 ya??ndaDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//halk-n-sesi-5-ya--nda_d3180.html Fri, 05-11-2017 23:50 EET <![CDATA[ Petrolspor, deplasmandan 1 puanla döndü ]]> Petrolspordeplasmandan 1 puanla döndüDevamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.batmanobjektif.com//petrolspor-deplasmandan-1-puanla-dondu_d3179.html Fri, 05-11-2017 23:47 EET <![CDATA[ ?Buras? Batman, burada küfür yok? ]]> ?BurasBatmanburada küfür yok?Devamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.batmanobjektif.com//-buras--batman-burada-kufur-yok-_d3178.html Fri, 05-11-2017 23:43 EET <![CDATA[ 4 Kas?m?? bas?n aç?klamas?yla and?lar ]]> 4 Kas?m?bas?n aç?klamas?yla and?larDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//4-kas-m---bas-n-ac-klamas-yla-and-lar_d3177.html Fri, 05-11-2017 23:42 EET <![CDATA[ ?lk kez sinemaya gittiler ]]> ?lk kez sinemaya gittilerDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//-lk-kez-sinemaya-gittiler_d3176.html Fri, 05-11-2017 23:36 EET <![CDATA[ Batman Kas?m ay?nda sanata doyacak ]]> Batman Kas?m ay?nda sanata doyacakDevamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//batman-kas-m-ay-nda-sanata-doyacak_d3175.html Fri, 05-11-2017 23:34 EET <![CDATA[ Vali Deniz Gercü? ilçesini ziyaret etti ]]> Vali Deniz Gercüilçesini ziyaret ettiDevamı okumak için tıklayınız...]]> ?LÇE HABERLER? http://www.batmanobjektif.com//vali-deniz-gercu--ilcesini-ziyaret-etti_d3174.html Fri, 04-11-2017 15:50 EET <![CDATA[ Üzümün pekmeze tatl? yolculu?u ba?lad? ]]> Batman Gercüilçesinde yap?lan babozumu ile toplanan üzümün pekmezcevizli sucuk ve pestile dönü?en tatlyolculu?u ba?lad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//uzumun-pekmeze--tatl---yolculu-u-ba-lad-_d3173.html Fri, 04-11-2017 14:05 EET <![CDATA[ Batmanda bir köy merkeze ba?land? ]]> ​Batman?n Çevrimova köyünün merkez ilçeye ba?lanmas?na ili?kin karar Resmi Gazetede yay?mland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-bir-koy-merkeze-ba-land-_d3172.html Fri, 04-11-2017 14:03 EET <![CDATA[ SGK Eylül ay?na ili?kin prim ödeme süresi uzat?ld? ]]> Son ödeme gün31 Ekim olan Genel Sa?l?k Sigortasprim ve di?er tüm alacaklar?n tahsilat i?lemlerinin 7 Kas?ma kadar uzat?ld??bildirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//sgk-eylul-ay-na-ili-kin-prim-odeme-suresi-uzat-ld-_d3171.html Fri, 03-11-2017 11:27 EET <![CDATA[ Ö?renciler spor aletleriyle stres at?yor ]]> Milli E?itim Bakanl??taraf?ndan proje okullardan biri olarak seçilen Batman Zeynel Bey Erkek Anadolu ?mam Hatip Lisesindeki ö?renciler içinya?ad?klarstresi atmak ve derse motive olmak için okulda sosyal aktiviteler yap?l?yor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//o-renciler-spor-aletleriyle-stres-at-yor_d3170.html Fri, 03-11-2017 11:25 EET <![CDATA[ Son y?llarda örgüte kat?l?m giderek azal?yor ]]> Gercüilçesine ziyaret gerçekle?tiren Batman Valisi Ahmet DenizPKKye kat?l?m?n son y?llarda giderek azald???nsöyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-son-y-llarda-orgute-kat-l-m-giderek-azal-yor-_d3169.html Fri, 01-11-2017 13:50 EET <![CDATA[ Yeni ?lçe Otogar?n?n Yap?m?na Ba?land? ]]> Belediyekentte acil ihtiyahaline gelen ilçe otogarsorununu ortadan kald?rmak için yeni ilçe otogarin?aat çal??malar?na ba?lad?Eski hal alan?nda kurulacak olan yeni ilçe otogarBatman?a ça?dakent kimli?i kazand?rmak için yürütülen çal??malar içerisinde yer al?yorDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//yeni--lce-otogar-n-n-yap-m-na-ba-land-_d3168.html Fri, 01-11-2017 13:15 EET <![CDATA[ ​Camilerimizin bodrum katlar?na hapsedilmesi üzüntü vericidir ]]> ​Camilerin ?ehir merkezlerinin en güzel yerlerinde olmasgerekti?ini söyleyen alim ve STK?largünümüzde camilerin bodrum katlar?na hapsedilmesinin üzüntverici oldu?unu söylediler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//8203-camilerimizin-bodrum-katlar-na-hapsedilmesi-uzuntu-vericidir-_d3167.html Fri, 01-11-2017 13:13 EET <![CDATA[ Gelece?e katk? sa?lamak için e?itimli bireylerin say?s? artmal?d?r ]]> Batmanda Kuran kursu ö?rencileriyle bir araya gelen D?B Yönetim Hizmetleri Genel Müdür toplumun gelece?ine katksa?lamak için e?itimli bireylerin say?s?n?n artmasgerekti?ini söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-gelece-e-katk--sa-lamak-icin-e-itimli-bireylerin-say-s--artmal-d-r-_d3166.html Fri, 31-10-2017 15:17 EET <![CDATA[ TEKNOPARK ?Ç?N ?LK ADIM ATILDI ]]> Resim Gazetede yay?mlanarak 22 Nisan 2017 Tarihinde yürürlü?e giren Teknopark Projesi için ilk ad?m at?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//teknopark--c-n--lk-adim-atildi_d3165.html