Batman Objektif Gazetesi http://www.batmanobjektif.com/ tr Thu, 21 Jun 2018 22:56:25 EEST Thu, 21 Jun 2018 22:56:25 EEST 10 bilgi@batmanobjektif.com, batmanobjektif@hotmail.com Haberler Batman Objektif Gazetesi <link>http://www.batmanobjektif.com/</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Thu, 21-06-2018 18:57 EEST</pubDate> <title><![CDATA[ Batman?da peynir fiyatlar? cep yak?yor ]]> Batman?da peynire y?l içerisinde iki kez zam gelmesi esnaf ve vatanda?lar?n tepkisine neden olduKenttekilogram15 TL olan peynirin fiyat25 TL?ye yükseldiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-batman-da-peynir-fiyatlar--cep-yak-yor-_d4849.html Thu, 21-06-2018 18:44 EEST <![CDATA[ A?LELER ARASINDAK? HUSUMET SONA ERD?. ]]> Büyük Kalabal?k Sulh?a ?ahit oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//a-leler-arasindak--husumet-sona-erd--_d4848.html Thu, 21-06-2018 16:49 EEST <![CDATA[ YOLLAR YAP-BOZ OLMAKTAN KURTULACAK ]]> Batman Belediyesialt yapçal??malar?n?n son buldu?u mahallelerde yollar?n asfaltlanarak son halini almasiçin çal??malar?na h?z verdi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//yollar-yap-boz-olmaktan-kurtulacak_d4847.html Thu, 21-06-2018 16:41 EEST <![CDATA[ F?st?k çö?ürü a??lamas? yap?ld? ]]> ​Batman?daki çiftçilerbahçelerindeki f?st?k a?açlar?n?n a??lama i?lemlerini yap?yor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//f-st-k-co-uru-a--lamas--yap-ld-_d4846.html Thu, 21-06-2018 16:18 EEST <![CDATA[ BATMAN TE?V?KLERLE KALKINIYOR ]]> Batman Çal??ma ve ?Kurumu ?l Müdürlü?taraf?ndan i?veren ve iarayanlara yönelik te?vik ve destekler hakk?nda bilgilendirme yap?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-te-v-klerle-kalkiniyor_d4845.html Thu, 21-06-2018 16:12 EEST <![CDATA[ ?BATMAN 5-0 YAPACAK? ]]> HDP EGenel Ba?kanPervin BuldanBatmanda düzenlenen mitingde konu?tu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-batman-5-0-yapacak-_d4844.html Thu, 21-06-2018 16:08 EEST <![CDATA[ Ziver Özdemir, Radyo Yüksel?e Müjdelerle Geldi ]]> Ak Parti Batman Milletvekili AdayZiver ÖzdemirRadyo Yüksel?de Yüksel Çiftçi?nin haz?rlay?p sundu?u Seçim Özel program?na konuk oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//ziver-ozdemir-radyo-yuksel-e-mujdelerle-geldi_d4843.html Thu, 20-06-2018 15:20 EEST <![CDATA[ Batman Üniversitesi Büyüyor ]]> Batman Üniversitesi?nin kuruldu?u günden beri Batman??n geli?imine katk?da bulundu?unu belirten Batman Üniversitesi RektörProfDrAyd?n Durmu 2018-2019 akademik y?l?nda Batman Üniversitesi?nin 3850 yeni ö?renciyi Batman?la tan??t?raca??nsöyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-universitesi-buyuyor_d4842.html Thu, 20-06-2018 15:12 EEST <![CDATA[ MOTOR?ZE EK?PLER GÖREVE BA?LADI ]]> Batman Belediyesi Zab?ta Müdürlü?bünyesinde olu?turulan Zab?ta Motorize Trafik EkibiBelediye Ba?kan Vekili Ertu?evket Aksoy taraf?ndan bas?na tan?t?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//motor-ze-ek-pler-goreve-ba-ladi_d4841.html Thu, 20-06-2018 15:03 EEST <![CDATA[ ?AT ? OYLARIMIZI ARTIRACA?IZ? ]]> Mehmet ?atRadyo Yüksel?e konuk oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> RADYO YÜKSEL http://www.batmanobjektif.com//-at---oylarimizi--artiraca-iz-_d4840.html Thu, 20-06-2018 14:48 EEST <![CDATA[ TEZD????N ?OBJEKT?F? Z?YARET? ]]> Türk K?z?laymerkez yönetim kurulu üyesi Sabahattin Tezdi gazetemizin Yazi?leri MüdürYüksel Çiftçi ile görü?erekyurt içi ve yurt d???nda kiK?z?layçal??malar?naktard?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> RADYO YÜKSEL http://www.batmanobjektif.com//tezd----n--objekt-f--z-yaret-_d4839.html Thu, 19-06-2018 14:47 EEST <![CDATA[ Z?VER ÖZDEM?R RADYO YÜKSEL?e KONUK OLUYOR ]]> Z?VER ÖZDEM?R RADYO YÜKSEL?e KONUK OLUYORDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//z-ver-ozdem-r-radyo-yuksel-e-konuk-oluyor_d4838.html Thu, 19-06-2018 14:34 EEST <![CDATA[ FAR?S ÖZDEM?R ?GENÇLER?M?Z GELECE??M?ZD?R? ]]> FAR?SÖZDEM?R ?GENÇLER?M?Z GELECE??M?ZD?R?Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-far-s--ozdem-r--gencler-m-z-gelece--m-zd-r-_d4837.html Thu, 19-06-2018 13:32 EEST <![CDATA[ Ziver Özdemir: ?Bu sene Petrolspor senesi olacak? ]]> Ziver Özdemir: ?Bu sene Petrolspor senesi olacak? Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//ziver-ozdemir---bu-sene-petrolspor-senesi-olacak-_d4836.html Thu, 19-06-2018 13:03 EEST <![CDATA[ Rektör Durmu?, Üniversite Personeliyle Bayramla?t? ]]> Batman Üniversitesi RektörProfDrAyd?n Durmu BatRaman ve Merkez Kampüste düzenlenen bayramla?ma törenlerine kat?laraküniversite personelinin Ramazan Bayram??ntebrik ettiDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//rektor-durmu--universite-personeliyle-bayramla-t-_d4835.html Thu, 19-06-2018 13:01 EEST <![CDATA[ ?Y? Parti Batman Milletvekili Aday? K?smet Çelik; ]]> ?YEREL BASINIMIZIN YANINDAYIZ?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-y--parti-batman-milletvekili-aday--k-smet-celik_d4834.html Thu, 19-06-2018 12:54 EEST <![CDATA[ ?Y? Parti Batman Milletvekili aday? Leyla Soyvural ]]> ?HASANKEYF ?NSANLI?IN VE DÜNYANIN ORTAK M?RASIDIR?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-y--parti-batman-milletvekili-aday--leyla-soyvural_d4833.html Thu, 19-06-2018 12:19 EEST <![CDATA[ Bakanl?k say?s?n? azaalt?p kamu harcamalar?n? k?saca??z ]]> Bakanl?k say?s?nazaalt?p kamu harcamalar?nk?saca??zDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-bakanl-k-say-s-n--azaalt-p-kamu-harcamalar-n--k-saca--z-_d4832.html Thu, 19-06-2018 12:15 EEST <![CDATA[ 135 bin ki?iye ücretsiz ula??m ]]> 135 bin ki?iye ücretsiz ula??mDevamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.batmanobjektif.com//135-bin-ki-iye-ucretsiz-ula--m_d4831.html Thu, 18-06-2018 13:34 EEST <![CDATA[ MEHMET ??M?EK ? H?ZMETLER?N DEVAMI ?Ç?N AK PART?? ]]> Ba?bakan Yard?mc?sMehmet ?im?ekRadyo Yüksel?de sunuculu?unu Yüksel Çiftçi?nin yapt???Seçim Özelprogram?na konuk olduDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//mehmet---m-ek---h-zmetler-n-devami--c-n-ak-part--_d4830.html Thu, 18-06-2018 12:27 EEST <![CDATA[ Miting Havas?nda Bayramla?ma ]]> AK Parti Bayram kutlama turlar?na devam ediyor Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//miting-havas-nda-bayramla-ma_d4829.html Thu, 18-06-2018 12:24 EEST <![CDATA[ ​ Sulama kanal?ndan ta?an su beldeyi bast? ]]> ​Batman?da DS??ye ait sulama kanallar?nda ta??yan su beldeyi bast?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//8203-sulama-kanal-ndan-ta-an-su-beldeyi-bast-_d4828.html Thu, 16-06-2018 19:02 EEST <![CDATA[ MEHMET ??M?EK RADYO YÜKSEL ?e KONUK OLUYOR ]]> MEHMET ??M?EKRADYO YÜKSEL ?eKONUKOLUYORDevamı okumak için tıklayınız...]]> RADYO YÜKSEL http://www.batmanobjektif.com//mehmet---m-ek--radyo-yuksel--e--konuk--oluyor_d4827.html Thu, 16-06-2018 19:01 EEST <![CDATA[ Vali Deniz, Gerçü??teydi ]]> Vali DenizGerçü??teydiDevamı okumak için tıklayınız...]]> ?LÇE HABERLER? http://www.batmanobjektif.com//vali-deniz-gercu--teydi_d4826.html Thu, 16-06-2018 18:55 EEST <![CDATA[ Akrabalar?n kavgas? kanl? bitti : 2 ölü, 3 yaral? ]]> Akrabalar?n kavgaskanlbitti 2 öl 3 yaral?Devamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.batmanobjektif.com//akrabalar-n-kavgas--kanl--bitti---2-olu-3-yaral-_d4825.html Thu, 16-06-2018 18:53 EEST <![CDATA[ ?Çocuklar, tatilde kitap okuyup, spor yaps?n? ]]> ?Çocuklartatilde kitap okuyupspor yaps?n?Devamı okumak için tıklayınız...]]> E??T?M http://www.batmanobjektif.com//-cocuklar-tatilde-kitap-okuyup-spor-yaps-n-_d4824.html Thu, 14-06-2018 16:26 EEST <![CDATA[ Bayram?da beslenmeye dikkat ]]> Bayram?da beslenmeye dikkat Devamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//bayram-da-beslenmeye-dikkat_d4823.html Thu, 14-06-2018 16:22 EEST <![CDATA[ ??luh Deresi problemini çözmek için u?ra?aca??z? ]]> Seçim çal??malarkapsam?nda esnafziyaret eden Batman Ba??ms?z Milletvekili AdayGökmeclise gitti?i takdirde ?luh Deresi problemini çözece?ini söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//--luh-deresi-problemini-cozmek-icin-u-ra-aca--z-_d4822.html Thu, 14-06-2018 15:09 EEST <![CDATA[ AKSOY, JANDARMA TE?K?LATININ KURULU? YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI ]]> Jandarma Te?kilat??n?n 179kuruluy?l dönümBatman?da ?l Jandarma Komutanl???nda saat 10.00?da düzenlenen törenlerle kutland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//aksoy-jandarma-te-k-latinin-kurulu--yildonumu-kutlamalarina-katildi_d4821.html Thu, 14-06-2018 15:00 EEST <![CDATA[ Ç?kan yang?nda kerpiç ev küle döndü ]]> Batman??n Kozluk ilçesinde 2 katlkerpievde ç?kan yang?nda ev içindeki e?yalarlayanarak küle döndü.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//c-kan-yang-nda-kerpic-ev-kule-dondu_d4820.html Thu, 14-06-2018 14:57 EEST <![CDATA[ Bayram mutluluk günüdür ]]> ​Bayramlar?n mutluluk günleri oldu?unu belirten Batman ?l MüftüsTurgut Erhan?slam?da bayramlar?n önemine de?indi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-bayram-mutluluk-gunudur-_d4819.html Thu, 14-06-2018 14:56 EEST <![CDATA[ Kontrolden ç?kan otomobil kamyonete çarpt? ]]> Batmanda kontrolden ç?kan bir otomobilkar?yönden gelen kamyonete çarparak durabildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kontrolden-c-kan-otomobil-kamyonete-carpt-_d4818.html Thu, 14-06-2018 11:55 EEST <![CDATA[ Ramazan Bayram? huzur ve karde?li?e vesile olsun ]]> ​Ramazan Bayramile ilgili mesaj veren Batmandaki siyasi partiâlimSTK temsilcileri ile vatanda?larbayram?n huzur ve karde?li?e vesile olmas?ndilediler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-ramazan-bayram--huzur-ve-karde-li-e-vesile-olsun-_d4817.html Thu, 13-06-2018 17:20 EEST <![CDATA[ ?laçlama çal??malar? gece gündüz devam ediyor ]]> Batman Belediyesihavalar?n ?s?nmasve hasat mevsiminin ba?lamasnedeniyle artan ha?erat ?ikâyetlerine kar?ilaçlama çal??malar?ns?kla?t?rd?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-laclama-cal--malar--gece-gunduz-devam-ediyor_d4816.html Thu, 13-06-2018 17:17 EEST <![CDATA[ Mezarl?k güzergâhlar?na ek sefer ]]> Belediye ??letme ve ??tirakler Müdürlü? vatanda?lar?n dini vecibelerini yerine getirebilmelerinde kolayl?k sa?lamak amac?yla Batman?da bulunan Mezarl?klara ücretsiz özel sefer düzenleyecek.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//mezarl-k-guzerghlar-na-ek-sefer_d4815.html Thu, 13-06-2018 17:10 EEST <![CDATA[ Güne?tekin: Oynanan oyun büyüktür ]]> Seçim çal??malar?na aral?ks?z devam eden Ak Parti Batman Milletvekili AdayMurat Güne?tekinÜlkemizin üzerinde oynanan oyunun büyük oldu?unu söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//gune-tekin---oynanan-oyun-buyuktur--_d4814.html Thu, 13-06-2018 17:08 EEST <![CDATA[ Vali Ahmet Deniz?in Ramazan Bayram? Mesaj? ]]> Sevgili Batmanlhem?ehrilerimçal??ma arkada?lar?m Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vali-ahmet-deniz-in-ramazan-bayram--mesaj-_d4813.html Thu, 13-06-2018 17:05 EEST <![CDATA[ Batman?da bayram öncesi denetimler s?kla?t? ]]> Batman?da bayram öncesi denetimler s?kla?t?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-bayram-oncesi-denetimler-s-kla-t-_d4812.html Thu, 13-06-2018 17:00 EEST <![CDATA[ Molla Muhammed Said Varol salavat ve tekbirlerle defnedildi ]]> Hizbullah Cemaatinin önde gelen isimlerinden Molla Muhammed Said Varolsalavat ve tekbirlerle Batman?da gözya?lararas?nda son yolculu?una u?urland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//molla-muhammed-said-varol-salavat-ve-tekbirlerle-defnedildi_d4811.html Thu, 13-06-2018 16:58 EEST <![CDATA[ Sebze ve meyve yüklü TIR devrildi: Bir yaral? ]]> Batmanda sebze ve meyve yüklTIR?n devrilmesi sonucu bir ki?i yaraland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//sebze-ve-meyve-yuklu-tir-devrildi--bir-yaral-_d4810.html Thu, 13-06-2018 14:19 EEST <![CDATA[ ?Huzur ve güven ortam?yla s?k?nt?lar? atlatt?k? ]]> ​Gercüilçesinde incelemelerde bulunan Batman Valisi Ahmet Denizsa?lanan huzur ve güven ortam?yla s?k?nt?lar?n atlat?ld???nsöyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-huzur-ve-guven-ortam-yla-s-k-nt-lar--atlatt-k-_d4809.html Thu, 13-06-2018 11:58 EEST <![CDATA[ Vali Ahmet DEN?Zin Jandarma Te?kilat?n?n 179. Kurulu? Y?ldönümünü Kutlad? ]]> Ülkemiz ve milletimizin huzurunucan ve mal güvenli?ini zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Te?kilat??n?n179kuruluy?ldönümünkutlaman?n gurur ve mutlulu?unu ya??yoruz.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vali-ahmet-den-z-in-jandarma-te-kilat--n-n-179--kurulu--y-ldonumunu-kutlad-_d4808.html Thu, 13-06-2018 11:53 EEST <![CDATA[ ?ÇOCUKLAR, TAT?LDE K?TAP OKUYUP, SPOR YAPSIN ]]> ?K?TAP OKUYUPSPOR YAPSINLAR?Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-cocuklar-tat-lde-k-tap-okuyup-spor-yapsin_d4807.html Thu, 13-06-2018 11:50 EEST <![CDATA[ Karde?im trafik kazas? sonucu hayat?n? kaybetti ]]> Hizbullah Cemaatinin önde gelen isimlerinden Molla Muhammed Said Varolun a?abeyi Molla Be?ir Varolkarde?inin elim bir trafik kazassonucu hayat?nkaybetti?ini aç?klad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-karde-im-trafik-kazas--sonucu-hayat-n--kaybetti-_d4806.html Thu, 13-06-2018 11:47 EEST <![CDATA[ Bayram Boyunca Otobüsler Ücretsiz ]]> Batman Belediyesi Ramazan Bayramdolay?s?yla tüm ?ehiriçi otobüs güzergahlar?nda ücretsiz ta??mac?l?k yapacak.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//bayram-boyunca-otobusler-ucretsiz_d4805.html Thu, 12-06-2018 17:05 EEST <![CDATA[ Batmanl?lar Ayd?n Gök ile ilgili görü?lerini payla?t?lar ]]> Batman Ba??ms?z Milletvekili AdayDrAyd?n Gök ile ilgili görü?lerini ?LKHA mikrofonlar?na anlatan Batmanl?larGök?mecliste görmek istediklerini belirttiler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batmanl-lar-ayd-n-gok-ile-ilgili-goru-lerini-payla-t-lar_d4804.html Thu, 12-06-2018 16:57 EEST <![CDATA[ Güne?tekin, 16 y?la büyük hizmetler s??d?rd?k ]]> Ak Parti Batman Milletvekili adayMurat Güne?tekin Parti olarak 80 y?lda yap?landan fazlas?n16 y?la s??d?rd?k.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//gune-tekin--16-y-la-buyuk-hizmetler-s--d-rd-k-_d4803.html Thu, 12-06-2018 16:54 EEST <![CDATA[ AKSOY Dörtyol f?skiyeli Havuzda ?nceleme yapt? ]]> Batman Belediyesi Etüt Proje Müdürlü?taraf?ndan projesi haz?rlan?p Fen ??leri Müdürlü?taraf?ndan yap?lan f?skiyeli havuz çal??mastamamland?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//aksoy-dortyol-f-skiyeli-havuzda--nceleme-yapt-_d4802.html Thu, 12-06-2018 16:50 EEST <![CDATA[ Güne?tekin;?ktidar?m?z?n hizmetleri takdirle izlenmektedir ]]> Güne?tekin;?ktidar?m?z?n hizmetleri takdirle izlenmektedirDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//gune-tekin--ktidar-m-z-n-hizmetleri-takdirle-izlenmektedir-_d4801.html Thu, 12-06-2018 15:09 EEST <![CDATA[ AKSOY, HASTA Z?YARETLER?NE ÇIKTI ]]> AKSOYHASTA Z?YARETLER?NE ÇIKTIDevamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//aksoy-hasta-z-yaretler-ne-cikti_d4800.html Thu, 12-06-2018 15:02 EEST <![CDATA[ EMEKL?LER, BASINI ?FTARDA A?IRLADI ]]> EMEKL?LERBASINI ?FTARDA A?IRLADIDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//emekl-ler-basini--ftarda-a-irladi_d4799.html Thu, 12-06-2018 14:28 EEST <![CDATA[ ?Engelliler devlet destekli konut sahibi olmal?d?r? ]]> Engelliler için düzenlenen iftar program?nda engellilerle bir araya gelen Batman Ba??ms?z Milletvekili AdayGökengellilerin devlet deste?iyle konut sahibi olmasgerekti?ini söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-engelliler-devlet-destekli-konut-sahibi-olmal-d-r-_d4798.html Thu, 12-06-2018 13:00 EEST <![CDATA[ Özdemir: Sa?l?k Yat?r?mlar?n? h?zland?raca??z ]]> AK Parti Milletvekili AdayZiver ÖzdemirSa?l?k Yat?r?mlar?nh?zland?raca??zDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-ozdemir---sa-l-k-yat-r-mlar-n--h-zland-raca--z-_d4797.html Thu, 12-06-2018 12:58 EEST <![CDATA[ ?Ö?retmenler ça??n ?artlar?na göre kendilerini geli?tirmelidirler? ]]> ​Bir dizi çal??ma ziyareti kapsam?nda Batman?a gelen Din Ö?retimi Genel MüdürY?lmazö?retmenlerden ça??n ?artlar?na göre kendilerini geli?tirmelerini istedi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-o-retmenler-ca--n--artlar-na-gore-kendilerini-geli-tirmelidirler-_d4796.html Thu, 11-06-2018 15:11 EEST <![CDATA[ KAD?R GACES??NDE ELLER DUAYA AÇILDI ]]> Bin aydan hay?rlolan Kadir GecesiBatman?da ki camiler doldu ta?t?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//---kad-r-gaces--nde-eller-duaya-acildi_d4795.html Thu, 11-06-2018 14:56 EEST <![CDATA[ ?KAD?R GECES??NE ÖZEL PROGRAM ]]> Batman Belediyesi taraf?ndan haz?rlanan Ramazan etkinliklerinin 26gününde iftar yeme?inin ard?ndan Kadir gecesine özel olarak düzenlenenRamazan ay?n?n son konser programbüyük ilgi gördü.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-kad-r-geces--ne-ozel-program_d4794.html Thu, 11-06-2018 14:51 EEST <![CDATA[ ROMANYA?DAN BELED?YESPOR?A ?KARDE? KULÜP? TEKL?F? ]]> Batman Belediyespor Erkek Hentbol Tak?mk?sa sürede elde etti?i büyük ba?ar?lar ile ad?ndan söz ettirmeye devam ediyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//romanya-dan-beled-yespor-a--karde--kulup--tekl-f-_d4793.html Thu, 11-06-2018 14:49 EEST <![CDATA[ Özdemir Ensar Vakf? ve Yedi Hilal Derne?ini ziyaret etti ]]> AK Parti Milletvekili AdayZiver ÖzdemirSTKlar demokrasinin vazgeçilmez unsurudurDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//ozdemir-ensar-vakf--ve-yedi-hilal-derne-ini-ziyaret-etti_d4792.html Thu, 11-06-2018 14:43 EEST <![CDATA[ ?PEKYÜZ? SESS?Z B?R DÖNEM?N SES? OLACA?IZ? ]]> Halklar?n Demokratik Partisi (HDPBatman Milletvekili AdayNecdet ?pekyüz RADYO YÜKSEL?de Yüksel Çiftçi?nin sundu?u ?Seçim Özelprogram?na konuk oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> RADYO YÜKSEL http://www.batmanobjektif.com//-pekyuz--sess-z-b-r-donem-n-ses--olaca-iz-_d4791.html Thu, 11-06-2018 14:35 EEST <![CDATA[ ?Seçimle ilgili her türlü tedbirimizi ald?k? ]]> Batman Valisi Ahmet Deniz24 Haziran seçimleri ile ilgili her türltedbiri ald?klar?nsöyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-secimle-ilgili-her-turlu-tedbirimizi-ald-k-_d4790.html Thu, 11-06-2018 14:26 EEST <![CDATA[ GENÇL?K KUR?AN KURSUNDA ?FTAR AÇTI ]]> Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürlü?bünyesinde çal??malar?nsürdüren Gençlik Merkezi?ftarda Bir Araya Geldi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//gencl-k-kur-an-kursunda--ftar-acti_d4789.html Thu, 11-06-2018 14:21 EEST <![CDATA[ ?Kur?an bizi güzel ahlaka ça??r?yor? ]]> Bin aydan daha hay?rlolan Kadir GecesiBatman?daki camilerde hu?u içerisinde idrak edilirkendua için eller semaya kalkt?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-kur-an-bizi-guzel-ahlaka-ca--r-yor-_d4788.html Thu, 11-06-2018 14:19 EEST <![CDATA[ Umut Kervan?ndan yüzlerce aileye giyim yard?m? ]]> ​Batman Umut Kervan yüzlerce ihtiyasahibi aileye bayram öncesi giyim yard?m?nda bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//umut-kervan-ndan-yuzlerce-aileye-giyim-yard-m-_d4787.html Thu, 08-06-2018 15:34 EEST <![CDATA[ Batman?da 172 bin ö?renci karne sevinci ya?ad? ]]> ​2017-2018 e?itim-ö?retim y?lsonunda Türkiye geneli yakla??k 18 milyon ö?renci karne al?rkenBatman?da da 172 bin ö?renci karne alman?n sevincini ya?ad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da-172-bin-o-renci-karne-sevinci-ya-ad-_d4786.html Thu, 08-06-2018 15:31 EEST <![CDATA[ Bayram öncesi Batman Belediyesi?nden i?çilere müjde! ]]> Batman Belediyesii?çi pozisyonunda görev yapan çal??anlar?nabiri Bakanlar Kurulu Karar(BKKikramiyesi ve biri bayram olmak üzere iki ayrikramiye ödemesi yap?laca??n?n müjdesini verdi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//bayram-oncesi-batman-belediyesi-nden-i-cilere-mujde_d4785.html Thu, 08-06-2018 14:11 EEST <![CDATA[ HDP seçim çal??malar? devam ediyor ]]> HDP seçim çal??malardevam ediyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//hdp-secim-cal--malar--devam-ediyor_d4784.html Thu, 08-06-2018 14:04 EEST <![CDATA[ Saadet Partisi Sasonda Lokal Açt? ]]> Sasonda Özdemire sevgi seliDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//saadet-partisi-sason-da-lokal-act-_d4783.html Thu, 08-06-2018 13:10 EEST <![CDATA[ ?stikbal Caddesine 2500 ton asfalt ]]> Belediye Fen ??leri Müdürlü?yol yap?m ekipleri aral?ks?z olarak sürdürdükleri çal??malar kapsam?nda Gap Mahallesi ?stikbal Caddesindeki asfaltlama çal??malar?ntamamlad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-stikbal-caddesine-2500-ton-asfalt_d4782.html Thu, 08-06-2018 13:06 EEST <![CDATA[ Vali Deniz, Aile ve Sosyal Politikalar ?l Müdürlü?ü Taraf?ndan Düzenlenen ?ftar Program?na Kat?ld? ]]> Vali Ahmet DenizAile ve Sosyal Politikalar ?l Müdürlü?taraf?ndan devletimizin sosyo ekonomik deste?inden faydalanan ailelere yönelik düzenlenen iftar program?na kat?ld?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//vali-deniz-aile-ve-sosyal-politikalar--l-mudurlu-u-taraf-ndan-duzenlenen--ftar-program-na-kat-ld-_d4781.html Thu, 08-06-2018 13:01 EEST <![CDATA[ Dolgu için gitti, 11 di?inden oldu ]]> Batmanlbir gen dolgu için gitti?i hastanede yap?lan yanl?i?lem yüzünden 11 di?inin çarka vuruldu?unu iddia etti Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//dolgu-icin-gitti-11-di-inden-oldu_d4780.html Thu, 08-06-2018 12:44 EEST <![CDATA[ HÜDA PAR?dan kitlesel bas?n aç?klamas?na davet ]]> HÜDA PAR Batman il te?kilat Dünya Kudüs Gündolay?s?yla yapacaklarkitlesel bas?n aç?klamas?na bütün halkdavet etti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//huda-par-dan-kitlesel-bas-n-ac-klamas-na-davet_d4779.html Thu, 08-06-2018 12:25 EEST <![CDATA[ AK Parti Adaylar? kurumlara ziyaretleri devam ediyor ]]> AK Parti Adaylarkurumlara ziyaretleri devam ediyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//ak-parti-adaylar--kurumlara-ziyaretleri-devam-ediyor_d4778.html Thu, 08-06-2018 12:21 EEST <![CDATA[ Tezdi? 593 aileye nakdi yard?m ]]> Tezdi593 aileye nakdi yard?mDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//tezdi---593-aileye-nakdi-yard-m-_d4777.html Thu, 08-06-2018 12:19 EEST <![CDATA[ Güne?kekin ?Ak Parti ile Batman ekonomisi ?ahland?? ]]> Güne?kekin ?Ak Parti ile Batman ekonomisi ?ahland??Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//gune-kekin--ak-parti-ile-batman-ekonomisi--ahland--_d4776.html Thu, 08-06-2018 12:17 EEST <![CDATA[ ?Ne a?ay?z, ne ?eyh?z, biz halk?z? ]]> ?Ne a?ay?zne ?eyh?zbiz halk?z?Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-ne-a-ay-z-ne--eyh-z-biz-halk-z-_d4775.html Thu, 08-06-2018 12:15 EEST <![CDATA[ Gercü?te ?Modern Ba? Tesisi? kuruldu ]]> Gercü?te ?Modern BaTesisikurulduDevamı okumak için tıklayınız...]]> ?LÇE HABERLER? http://www.batmanobjektif.com//gercu--te--modern-ba--tesisi--kuruldu_d4774.html Thu, 08-06-2018 12:12 EEST <![CDATA[ ?ftar programlar? dolu dolu devam ediyor ]]> ?ftar programlardolu dolu devam ediyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> YASAM http://www.batmanobjektif.com//-ftar-programlar--dolu-dolu-devam-ediyor_d4773.html Thu, 07-06-2018 14:37 EEST <![CDATA[ ATIK P?L TOPLAMA KAMPANDA B?R?NC?LER BELL? OLDU ]]> Batman Belediyesi?nin Ta??nabilir Pil Üreticileri ve ?thalatç?larDerne?i ?ktisadi ??letmesi ile birlikte ba?latt??geleneksel okullar aras?At?k pil toplamayar??mas?nda dereceye giren okullar belli oldu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//atik-p-l-toplama-kampanda-b-r-nc-ler-bell--oldu-_d4772.html Thu, 07-06-2018 14:04 EEST <![CDATA[ DART?TA TÜRKEY? ?K?NC?S? OLDUK ]]> Gençlik Spor Bakanl??ve Spor Genel Müdürlü?ünün faaliyet program?nda yer alan Okul SporlarDart y?ld?z erkekler ?ampiyonas?ndaKültür Ortaokulu Türkiye ikincisi olmayba?ard?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//dart-ta-turkey---k-nc-s--olduk_d4771.html Thu, 07-06-2018 13:54 EEST <![CDATA[ Batman?da ?ehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yeme?i verildi ]]> Batman Valili?i taraf?ndan geleneksel olarak düzenlenen ??ehit aileleri ve gazileronuruna iftar yeme?i verildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//batman-da---ehit-aileleri-ve-gaziler--onuruna-iftar-yeme-i-verildi_d4770.html Thu, 07-06-2018 13:30 EEST <![CDATA[ Stadyumu çim serme i?lemine ba?land? ]]> ​Batman?da 15 bin ki?ilik ?ehir stadyumuna çim serme i?lemine ba?land?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//stadyumu-cim-serme-i-lemine-ba-land-_d4769.html Thu, 06-06-2018 15:35 EEST <![CDATA[ K?smet Çelik ??yi Parti Erken Seçime Neden Oldu? ]]> ?yi parti?nin yükseli?ini gören iktidar partisi hemen bask?n erken seçim kararald?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//k-smet-celik---yi-parti-erken-secime-neden-oldu-_d4768.html Thu, 06-06-2018 15:06 EEST <![CDATA[ ?Halk?m?z bizi tercih edecek? ]]> Batman ba??ms?z milletvekili adayAyd?n Gökhalk?n kendilerini tercih edece?ini söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-halk-m-z-bizi-tercih-edecek-_d4767.html Thu, 06-06-2018 14:44 EEST <![CDATA[ M?N?K TEN?SÇ?LERE ANLAMLI MORAL ]]> Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürlü?ünün bünyesinde verilen Tenis e?itimlerine ilgi her geçen gün art?yor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.batmanobjektif.com//m-n-k-ten-sc-lere-anlamli-moral_d4766.html Thu, 06-06-2018 14:35 EEST <![CDATA[ YediHilal Derne?i Batman ?ubesi ?ftarda bir araya geldi. ]]> YediHilalDerne?i Batman ?ube Ba?kanve Yönetim Kurulu ÜyeleriDerne?in tüm üye ve gönüllüleriyle iftarda bir araya geldi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//yedihilal-derne-i-batman--ubesi--ftarda-bir-araya-geldi-_d4765.html Thu, 06-06-2018 13:55 EEST <![CDATA[ Belediyeden 13 dalda sanat kursu ]]> Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal ??ler Müdürlü? Yaz Kurslariçin kay?tlara ba?lad?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> KÜLTÜR ve SANAT http://www.batmanobjektif.com//belediyeden-13-dalda-sanat-kursu_d4764.html Thu, 06-06-2018 13:53 EEST <![CDATA[ 28 HAFTALIK 1070 GR DO?AN BEBEK DÜNYA HASTANES?NDE HAYATA TUTUNDU ]]> 28 HAFTALIK 1070 GR DO?AN BEBEK DÜNYA HASTANES?NDE HAYATA TUTUNDUDevamı okumak için tıklayınız...]]> SA?LIK http://www.batmanobjektif.com//28-haftalik-1070-gr-do-an-bebek-dunya-hastanes-nde-hayata-tutundu_d4763.html Thu, 06-06-2018 13:47 EEST <![CDATA[ AK Parti de ?Vakit KOZLUK Vakti? Seçim Lokali Aç?ld? ]]> Gece gündüz çal??arak sorunlara çözüm ürettikDevamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//ak-parti-de--vakit-kozluk-vakti--secim-lokali-ac-ld-_d4762.html Thu, 06-06-2018 13:27 EEST <![CDATA[ Kuran-? Kerim e?itimi gören minikler taçland?r?ld? ]]> Batmanda Kuran-Kerimi hatmeden 67 ö?renci ile Kurana geçen 4-6 yaaras45 minik ö?renciye diplomalarverilip tagiydirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//kur-an---kerim-e-itimi-goren-minikler-tacland-r-ld-_d4760.html Thu, 05-06-2018 18:49 EEST <![CDATA[ Umre ödülleri sahiplerini bulacak ]]> ​Batman Belediyesi taraf?ndan yap?lan umre ödüll?Kur?an-Kerim?i Güzel Okuma Yar??mas??nda sona do?ru gelindi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//umre-odulleri-sahiplerini-bulacak_d4759.html Thu, 05-06-2018 13:35 EEST <![CDATA[ ?Meclise 80 de?il, 180 vekille girece?iz? ]]> ?Meclise 80 de?il180 vekille girece?iz?Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-meclise-80-de-il-180-vekille-girece-iz-_d4758.html Thu, 05-06-2018 13:35 EEST <![CDATA[ AYDIN GÖK ?RADYO YÜKSEL?de ]]> Seçimin nabzRadyo Yüksel?de atacak.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//aydin-gok--radyo-yuksel-de_d4757.html Thu, 05-06-2018 13:34 EEST <![CDATA[ ?yi Parti Be?iri?de lokal açt? ]]> ?yi Parti Be?iri?de lokal açt?Devamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//-yi-parti-be-iri-de-lokal-act-_d4756.html Thu, 05-06-2018 13:33 EEST <![CDATA[ Çevreyi korudu?umuz sürece hayat?m?z devam edecektir ]]> Dünya Çevre Günnedeniyle de?erlendirmelerde bulunan Batman SA?-ÇEV Ba?kanS?tkGüne Çevreyi korudu?umuz sürece hayat?m?z devam edecektir.dedi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-cevreyi-korudu-umuz-surece-hayat-m-z-devam-edecektir-_d4755.html Thu, 05-06-2018 13:31 EEST <![CDATA[ Batman?da binlerce sporcu a??rlad?k ]]> Batman?da binlerce sporcu a??rlad?kDevamı okumak için tıklayınız...]]> SPOR http://www.batmanobjektif.com//batman-da-binlerce-sporcu-a--rlad-k_d4754.html Thu, 05-06-2018 13:24 EEST <![CDATA[ Hava durumu nas?l olacak? ]]> Türkiyenin do?usu ile zamanla güneyive batkesimlerinin parçalve yer yer çok bulutluMarmara?EgeGöller YöresiDo?u Akdeniz ve Do?u Anadolunun do?usunun sa?anak ve yer yer gök gürültülsa?anak ya???lgeçece?i bekleniyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> BATMAN HAVA DURUMU http://www.batmanobjektif.com//hava-durumu-nas-l-olacak-_d4753.html Thu, 05-06-2018 13:22 EEST <![CDATA[ Babam?n yar?m kalan hizmetlerini tamamlamaya talibim ]]> Seçim irtibat bürosu aç?l???nda konu?an Batman Ba??ms?z Milletvekili AdayAyd?n Gökbabaseski Batman Belediye Ba?kanSalih Gökün yar?m kalan hizmetlerini tamamlamaya talip oldu?unu söyledi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//-babam-n-yar-m-kalan-hizmetlerini-tamamlamaya-talibim-_d4752.html Thu, 05-06-2018 13:20 EEST <![CDATA[ Motosiklet h?rs?zl??? kameralara yans?d? ]]> Batman?da gündüz vakti gerçekle?en motosiklet h?rs?zl??güvenlik kameralar?na yans?d?.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//motosiklet-h-rs-zl----kameralara-yans-d-_d4751.html Thu, 05-06-2018 11:31 EEST <![CDATA[ EMEKL? TOK??DE SEFER SAYISI ARTIRILDI ]]> Batman Belediyesi toplu ta??mada yaz saati uygulamas?na geçti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> GÜNCEL http://www.batmanobjektif.com//emekl--tok--de-sefer-sayisi-artirildi_d4750.html Thu, 05-06-2018 11:29 EEST <![CDATA[ Faris Özdemir, esnaf ve vatanda?larla bulu?tu ]]> Faris Özdemiresnaf ve vatanda?larla bulu?tuDevamı okumak için tıklayınız...]]> POL?T?KA http://www.batmanobjektif.com//faris-ozdemir-esnaf-ve-vatanda-larla-bulu-tu_d4749.html