Hakkımızda

İMTİYAZ  SAHİBİ                     : Yüksel  ÇİFTÇİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ            :  Yüksel  ÇİFTÇİ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ   :  Canan İNAĞ

SAYFA EDİTÖRÜ                    :  Gültekin DAL

İNTERNET EDİTÖRÜ              :  Rabia GÜL

REKLAM MÜDÜRÜ                :   Veysel ECE

SPOR MÜDÜRÜ                     :  Mehmet selami AKGEYİK

MUHABİRLER                        :  Nurettin HERHENÇ, Fırat ÖZDEMİR, Türkan GÜNEŞ