Hakkımızda

İMTİYAZ  SAHİBİ                      :  Yüksel  ÇİFTÇİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ            :   Yüksel  ÇİFTÇİ

SAYFA EDİTÖRÜ                      :  Gültekin DAL

İNTERNET EDİTÖRÜ              :   Rabia GÜL

REKLAM MÜDÜRÜ                 :   Veysel ECE

SPOR MÜDÜRÜ                      :   Mehmet selami AKGEYİK

MUHABİRLER                         :  Aleattin ATAKUL, Nurettin HERHENÇ, Fırat ÖZDEMİR, Türkan GÜNEŞ