Batman İlimizde 2021 Yılında Sulama Sezonu Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme,
kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olmaktadır. Etkileri gittikçe daha
fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların
beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette
değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su
kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır.
Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkemizin su kaynaklarının korunması,
yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler
üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel
Müdürü Kaya YILDIZ, “Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr.
Bekir PAKDEMİRLİ tarafından ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildi.
Bu sebeple 2021 yılı ‘sulama yatırımlarımızda hamle yılı’ olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel
Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama
yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için
çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız.
Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi
gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın
hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam
standardını yükseltiyor.” dedi.
Batman İlimizde 2021 Yılı Sulama Sezonu 26 Nisan 2021 Tarihinde Başladı
Bu kapsamda Batman ilinde 26 Nisan 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda
toplam 141bin 840 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya
Yıldız, Batman ilimizde toplam 141 bin 840 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile
birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 120 Milyon TL katkı sağlanmasının
hedeflendiğini söyledi.
Genel Müdür Yıldız, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ
olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım
arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de
su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla
sürdürüyoruz.” dedi.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Diğer Haberler