SAADET PARTİSİ GENİŞLETİLMİŞ İL DİVAN TOPLANTISI

SAADET PARTİSİ GENİŞLETİLMİŞ İL DİVAN TOPLANTIMIZI YAPILDI

Saadet partisi olarak Haziran ayı genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı.
 
Geniş katılımın olduğu toplantı iil binasında gerçekleşti. Toplantıda  İl başkanı Mustafa Yıldız ve İl sorumlumsu Fesih Bozan birer konuşma yaptı.Yapılan konuşmada şöyle denild, 
 
"Değerli vatandaşlarımız 
Kıymetli Basın Mensupları
 
Saadet Partisi olarak, hem “insanı yaşatmak” hem de “insanca yaşatmak”  bizim vazgeçilmez önceliğimiz ve hedefimizdir
 
Ama maalesef bugün insanımız "insanca yaşam" süremiyor?
20 yıllık AKP iktidarının, 20 yılın sonunda Türkiye’yi getirdiği noktaya baktığımızda;
- Hak, hukuk,  adalet, insan hakları ve özgürlükleri konusunda ciddi adaletsizlikler ve baskılara şahid oluyoruz,
-Milyonlarca insan; açlık ve yoksulluk sınırının altında bir hayata mahkum edilmiş,
-Her 3 gencimizden 1'i işsiz,
-Yıllarca alın teri dökmüş emeklilerimiz; 2-3 bin lira ile geçinmeye çalışmakta,
-Kadınlar; hiçe sayılmakta, şiddet görmekte ve cinayetlere kurban gitmekte,
-Memur, işçi ve emeklilerimizin maaşları yoksulluk sınırının altında kalmakta ve emeklerinin karşılığını alamamakta,
-Çiftçimiz ve üreticilerimiz yüksek maliyetlerden; toprağa ve üretime küstürülmüş,
-Engellilerimiz, EYT ve KHK mağdurları gibi toplumsal gruplar; feryadını  yetkililere duyuramamakta, yaşadıkları mağduriyetler giderilmemektedir.
- Yaşanan mağduriyetlerden dolayı insanlarımızın yargıya güveni kalmamış, adalet mumla aranır hale gelmiş,
- Cumhur ittifakının ortaklarının tek umutları, kutuplaştırma, ötekileştirme, milliyetçi ve hamasi nutuklar, toplumu germek ve insanlarımız arasında kin ve nefret tohumları ekmek kalmıştır.
 
BU ÜLKE VE MİLLET, SAHİPSİZ VE ÇARESİZ DEĞİLDİR
 
Biz Saadet Partisi olarak, bu coğrafyanın vicdanıyız, vatandaşımızın sesi ve geleceğinin umuduyuz.
-Biz özgür ve hak sahibi olarak doğan insanların özgür ve hak sahibi olarak yaşamalarının yanındayız.
-Emeğin, alın terinin, bereketin, üretmenin, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin yanındayız.
-Bu kapıdan içeriye kin giremez, nefret giremez, ırkçılık, mezhepçilik, yabancı düşmanlığı giremez.
-Biz kendimiz için isteğimizi kardeşimiz için de isteriz. Biz kendimize yapılmasını istemediğimiz başkasına da yapılmasın isteriz.
-Bizim ahlakımız bunu gerektirir, bizim maneviyatımız bunu gerektirir.
-Biz barışın, uzlaşının, eşitliğin, adaletin, iş birliğinin, hak ve özgürlüklerin yanındayız.
-Biz ezilenlerin, hor görülenlerin, hak arayanların, adalet peşinde olanların yanındayız.
-Biz bir avuç sermaye ve elitlerin yanında değil, 84 milyonluk insanımızın yanındayız, 
Çünkü, Saadet Partisi olarak biz, "insanca yaşamak" ve insanımızı da "insanca yaşatmak" istiyoruz!
 
BİR DEVLET VE BİR SİYASAL SİSTEM ANCAK;
 
-Bizim anlayışımızda devlet; insanı insanca yaşatmanın aracı, adaleti ve insani değerleri hakim kılma mekanizmasıdır.
-Bizim bakışımızda adalet; insanı yaşatan, onuru koruyan, hakkı ve hukuku gözeten iradenin, kararın ve kuralın geçerli ve esas olmasıdır. Yani her şeyin yerli yerinde, olması gerektiği gibi olmasıdır.    
-Özgürlük; insanı yaşatmayı hedefliyor, insanca yaşamayı sağlıyorsa sahicidir. 
-Yasaklar ve sınırlamalar; ancak, insanı ve insanlığı koruduğunda mazur görülebilir.
 
Bir siyasal sistem, bir hukuk düzeni, bir devlet teorisi ve pratiği ancak ve ancak;
-İnsani değerleri,  insani kalkınmayı, adil paylaşımı mümkün kıldığında,
-İnsanı yaşatmayı başardığında; hakkı, insafı ve merhameti kendisine dayanak yaptığında,
-İnsanı, onuru ve haklarıyla birlikte koruduğunda, kolladığında, yaşattığında,
-Her insana, istisnasız, ayırımsız ve ayrıcalıksız şekilde insanca yaşama imkanı sağladığında; Demokratiktir, Hukukidir, Adildir Ve İnsanidir!
 
İNSAN ONURU, İHLAL VE İHMAL EDİLEMEZ!
 
-İnsan onuru, ihlale de ihmale de konu edilemez!
-İnsan hakları, devlet için tehdit, adalet için yük görülemez!
-Özgürlükler, iktidar tarafından korku gerekçesi, yasak ve baskı dayanağı yapılamaz!
 
Değerli Halkımız
Bütün bu sıkıntı ve sorunlar çaresiz ve çözümsüz değildir. Umut var olunuz. Hepimizin aradığı Hak, hukuk, adalet, insan hakları ve özgürlükleri, iş, aş, insanca yaşam, adil devlet ve adil paylaşım için desteklerinizle Saadet partisi iktidarında elde etmek mümkündür. Bu vesile ile Saygılarımı sunuyorum."
 
 
 

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Diğer Haberler