DR.MEHMET NAİM BOZ

OKUMANIN VE ÖĞRENMENİN GİZEMLİ SIRLARI

         Çin seddini inşa ettik ama  “ insanı inşa edemedik ( eğitemedik)”.Yanı diğer bir ifadeyle Çin seddinin inşası “insanın inşasından(eğitilmesinden) daha kolayı olmuştur.” (Ch'inShihHuang)

İslâm’ın ilk emri: “Yaratan rabbinin adıyla oku!O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir.” ( Alak, 96/1-5.)insanın inşası (eğitilmesi) üzerine nazil olmuştur. 

Kur’ân ve Sünnet:  İnsanca yaşamanın, onurun ve izzetin kaynağının İslâm olduğunu, bunun da ancak okuyarak,anlayarakve yaşayarak hidayet yolunda yürüyebileceklerini beyan etmektedir.

İslâm: tüm insanları küfrün, şirkin, rüşvet alıp vermeninve her türlü sapıklığın karşısında,tevhid şemsiyesi altında yaşamaya davet etmektedir.  

İnsanların hayata bakış açısı, doğup büyüdüğü ve yaşadığı çevreyle sınırlıdır. Ancak okumakla bu sınırı değiştirebilir. 

Çünkü bilmenin anlamanın iyi insan inşa etmenin (eğitmenin) yolu okumaktır.Kur’ân-ı okumaktır, Sünneti okumaktır, kâinatı okumaktır, kendini okumaktır. Okumayanlar; bilemez, öğretemez,sorgulayamaz ve sorumluluğunu gerçek manada yerine getiremez. 

 

Hakikat açısından okuyan insan ile okumayanbir tutulamaz.  Bu husus âyette şöyle beyan edilmektedir:  “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer,39/9.)

Hz. Peygamber’den (s.a.v.) rivayetle “Âlimler Nebilerin varisleridir (الْعلمَاءوَرَثَةالْأَنْبِيَاء)”. Bilge olmak, öğretmek Kur’an ve Sünnet naslarında önemsenmiş ve kutsanmıştır. 

Hz. Âdem (a.s.) ile başlayan ve Hz. Peygamber (s.a.v.) ile son bulan Nübüvvet mesajının ortak noktası; erdemli, inançlı, adaletli, dürüst ve haksızlık karşısında dik duruş sergileyebilecek, rüşvete bulaşmayacak, devlet malını kendi malından daha fazla koruyacak insanın inşasının okumakla sağlanacağıittifakla beyan edilmektedir.

Hz. Lokman, oğluna tavsiyelerde bulunmuş ve demiştir ki: “Oğlum! Âlimler meclisine devam et. Bahar yağmuru ile yeri yeşillendiren Allah, hikmet nuru ile de, mü'minlerin kalbini aydınlatır.”

 

Hasan-ı Basrî:“Ey Rabbimiz, bize dünya da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.”(Bakara,2/201) âyette geçen dünyadaki iyilikten maksat, ilim ve ibadet, ahiretteki iyilikten maksat ise Cennettir şeklinde yorumlamıştır.

Konun başına dönelim Çin, kültürümüzde, adına fazlasıyla aşina olduğumuz bir devlettir. Hz. Peygamber (s.a.v.) ilim öğrenmekle ilgili bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “İlim Çin'de de olsa öğrenin (ona talip olun). Çünkü ilim talep etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”(Beyhakî, Şuabü’l-Îmân-Beyrut,1410, 2/253).

Çin seddi inşasının, kaç yıl sürdüğü, kaç kişi çalıştığı, inşa ederken kaç kişinin öldüğü üzerinde durmayacağız. Ancak Çin seddi inşasının asıl amacı; Moğol ve Hun saldırılarına karşı korunmak ve savunmak içindi. 

Çin seddi tamamlandıktan sonra, artık surların içinde rahat yaşayabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat bir süre sonra gece beklenmedik saldırıyla karşı karşıya kalınca,yapılan tüm tetkiklere rağmen surda bir eksiklik görülmüyor. Bu olay farklı zamanlarda birkaç kere daha tekrarlandığında, Çin kralı istihbarat birimlerini önemli noktalarda görevlendirir. 

 

Yine gecelerden bir gece büyük bir Moğol ordusu surun en büyük kapısının önüne dayanır, ordu komutanı kapının güvenliğinden sorumlu Çinli görevliye yaklaşır ve büyük bir keseyi ona verir, oda surun kapısını düşmana açar. Şahit oldukları bu akıl almaz olayı istihbarat birimleri acilen Krala iletirler.

Gerekli savunma ve işlemlerden sonra tarihe not düşülecek meşhur sözünü söyler: Çin seddini inşa ettik ama  “ insanı inşa edemedik ( eğitemedik)”.  Yanı diğer bir ifadeyle Çin seddinin inşası “ insanın inşasından (eğitilmesinden) daha kolayı olmuştur.” (Ch'inShihHuang). Gerçek o ki eğitim işi çok ama çok önemli ve kutsal bir görevdir. 

 

Evet, Okumanın ve Öğrenmenin Gizemlerinden;

Güney Afrika’nın bir Üniversitesindeki öğretim üyesi, doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde öğrencilerine etkileyici bir mesaj yazmış ve bunu üniversitenin girişine yerleştirmiş:“Herhangi bir milletin yok edilmesi, atom bombası veya uzun menzilli füzelerin kullanılmasını gerektirmez. Sadece eğitim kalitesini düşürmek yeterlidir.”

Çünkü:  eğitimin kalitesini düşürünce hastalar bu tür doktorların ellerinde ölür.Binalar bu tür mühendislerin ellerinde çöker.Para, bu tür ekonomistlerin ve muhasebecilerin elinde kaybolur.İnsanlık, bu tür din adamlarının elinde inancını kaybeder.Adalet, bu tür hâkimlerin elinde kaybolur...

Yani: “Eğitimin çöküşü milletin çöküşüdür” demektir.   Bunula birlikte toplumların çöküş nedenlerinin en başında;“Bilge insanların ve toplumun omurgası olan annelerin bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılması” gelmektedir.

Bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için eğitim ve öğretim müfredatında bunun üzerinde iyice durulması gerektiği kanaatindeyiz.  

Çin seddinin kapısını açan kilit noktadaki güvenlikçi rüşvetle rahatlıkla vicdanını, ülkesini ve insanlığını satabilmiştir. Yani devasa sur bir anda verilen rüşvet karşısında, savunmada hiç konumuna düşer. İnanç üzerine bina edilen eğitimle yoğrulan vicdanlar “rüşvet alanın ve verenin cehennemde olacağına” iman ettiğinden asla buna tevessül etmez. 

Mesela: Güney Kore, rüşvetçi işadamlarını affederken, komşusu Japonya, rüşvetten sabıkalı bir bakanyüzünden siyasi ahlâk yasasını çıkarmıştır. Buna göre, rüşvet ve iltimas suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçimlerine katılmalarına kısıtlamalar getirilmiştir. Ayrıca böyle milletvekillilerinin bakan olmaları ve yönetim kademelerine atanmaları da yasaklanmıştır. 

Allah korusun, “Eğitimin Çöküşü Demek Bir Ulusun Çöküşü Demektir”.

Eğitim, toplumların ilerlemesinin ve kalkınmasının ana itici gücüdür. Kaliteli bir eğitim, gençleri bilgi ve gerekli becerilerle donatmaktadır. Eğitim onları sorumlulukları ve zorluklarını almaya hazır olmaları için hazırlamaktadır.

Eğitim aynı zamanda kişilerin, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, manevi ve politik gelişmenin desteklenmesinde de hayati bir rol oynamaktadır. Eğitim bir ulusun varlığını sürdürme kabiliyeti, gelişimi, ekonomik refahı ve vatandaşlarının refahı için anahtardır.

Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte unutmayalım gençlerimize, sanal âlem üzerinden verilen bilgi gerçek bilgi değildir. Çantadaki bilgi gibidir. 

Bir eğitimci olarak sanal âlemde (internet ortamında) geçen öğretim sürecini telafi edip, Okumanın Ve Öğrenmenin Gizemli Sırlarınıelden kaçırmamak bakımından,  genç nesillerin daha fazla eğitim zayiatıyla karşılaşmaması,tüm dünyaya örnek olacak yüz yüze eğitime köklü ve kalıcı çözüm üretmenin acilen zaruretinin hâsıl olduğu kanaatindeyiz. 

2020-2021 yıllarının ramazanı ( Laboratuvar üretimi tahminlerin yüksek olduğu Kovid-19 nedeniyle ) buruk geçse de ramazan ramazandır. 

 Ramazan rahmettir, berekettir, iyiliklerin çoğaldığı, kötülükler azaldığı, yoksullara ve düşkünlere yardım ellerinin çokça uzatıldığı, yapılan hayır ve hasenatın kat kat sevaplarının arttığı kutsal aydır.

  Başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluş olan bu ayı Korona’dan dolayı hakkıyla idrak edemezsek de sen kabul eyle Allah’ım!..

Oruçlunun yaşayacağı iki; ( iftar ve Rabbine kavuştuğu zaman ki )sevinçten bizi mahrum etme Allah’ım!

Evet, buruk bir ramazan…Asırlardır Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevverde ki coşkuyu şimdilik görmek ve yaşamak biraz zor.

 

 İftar vaktinde açılan binlerce iftar ve ikram sofraları, milyonların aynı anda birlikte kıldıkları coşkulu teravihler vb. mutluluk dua ve heyecan yaşanmayacaktır bu yıl…    

Ramazan ayının, tüm İslâm âlemi ve insanlık için günahların kefaretine vesile olmasını, bu ramazan hürmetine İslâm coğrafyasında oluk oluk akan kan ve gözyaşlarının son bulmasını Yüce Allah’tan (c.c) dilerim.  

“O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin…” (Bakara,2/185.)

 “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.Bilir misin nedir Kadir gecesi?Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” (Kadir,97/1-3.)

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinin cehennemden beraatımıza vesile olmasını Yüce Allah’tan şimdiden niyaz ederim.

07.04.2021 tarihinde hakkın rahmetine uğurlanan Batman Objektif Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Yüksel Çiftçi kardeşimizin validelerinin mekânın cennet olmasını Yüce Allah’tan dilerken, kendilerine de sabırlar dilerim.     Selam ve dua ile…

                   

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri