DR.MEHMET NAİM BOZ

SARIKLI MOLLA SÜLEYMAN EL- MOZGELÂNÎ (1)

Dostları ve sevenlerinin ısrarları üzerine Sarıklı Molla Süleyman el-Mozgelânî’nin (BOZ) unutulmaması ve hatırlanması için bu yazıyı yazmaya niyetlendik.  

1938 tarihinde Beşiri’de (Batman) dünyaya gelir. Küçük yaşta yetim kalır.             

    

 ( Yetimlerin bakımı anneye kalır. Anne; soy olarak bilge bir ailenin yedi çocuğun tek kızıdır. Anne evlenmez yetimleri üzerinde koruyucu olur.) Annenin ilme olan düşkünlüğü, İlk erkek çocuğu Süleyman’ı o dönem Güneydoğunun en meşhur Osmanlı usulü medrese eğitimi veren tanınmış âlim ve mutasavvıf şeyhlerinden Molla Fahruddin Arnâsî (el- Basorki)  Yıldız’ın - Allah rahmet eylesin- yanına verir. 10 yıl burada Arapça (Sarf, nahiv, mantık, münazara, vad’, istiâre, münazar, akaid, belağat vs. ) ve yaklaşık 10 çeşit İslâmî ilimler tahsilini tamamlayıp icazet alarak, molla unvanını almayı hak eder. 

 Hocasının takdirini kazanan Molla Süleyman onun tavsiyesi üzerine medreselerde aynı minval üzerine ders vermeye başlar. Bu medreselerin o günkü sistem tarafından resmiyette hiçbir anlamı olmayıp, hatta zaman zaman eğitimler gizli verilirdi, halk nezdinde ise çok önemsenip itibar edilirdi. Molla Süleyman öğrendiklerini uygulamaya geçirme hususunda o günkü mevcut konjonktürle sıkıntılı bir hayat yaşar. 

 

 1960 yılını kendisi için İslâm’i uyanışın başlangıcı olarak kabul eder. Çünkü o yıl Bediüzzaman Said Nûrsî’nin eserleri ile tanışır. Bundan sonra Molla Süleyman İslam üzerine kurulmasını arzu ettiği hep o umutla yaşadığı İslâmi bir hayat düzeni için kendine bir yol çizer. Osmanlı usulü medrese ilmiyle birlikte risaleleri okutur ve okutulması için gayret eder. 

Bütün kıt imkânlara rağmen ilme en üst seviyede önem veren, dünyadaki olayları yakından takip eden, Osmanlı üzerine oynanan İngiliz oyunları hakkındaki derin bilgisine şaşmamak mümkün değildi. İslâm’a zarar verenlere, âlimlere zulüm edenlere, hilafetin duraklamasına katkı sağlayanlara karşı aşırı bir buğz ederdi. 

  Hele Yahudi kökenli Haim Nahum'ın Lozan aktörü olduğunu lise yıllarımda ondan duymuştum ve çok ilginç gelmişti. İnce detaylarına kadar İslâm’a karşı yapılan ihanetlerini anlatmıştı. 

Yıllar sonra aynı konuları Rahmetli Prof. Dr. Necmeddin Erbakan ve Kadir Mısırlıoğlu hocamızdan duyunca hayretler içerisinde kalarak Molla Süleyman’ı çok daha iyi anlamıştım. Rahmetliyi bilenler bilir çok mütevazı ve sade bir yaşantısı var idi. 

 İslâm’a dil uzatanlara, zarar verenlere karşı kendisini kaybedecek kadar celalleniyor ve delilleriyle İslamî hakikatleri savunuyordu.  Hele Said Nursi’nin  “zalimler için yaşasın cehennem” sözünü anlatırken şahit olan yüzlerce talebesi, yüzündeki coşkuyu unutamamışlardır.

 Vefatına kadar hayatını bu konuları anlatıp mücadele ederek geçirdi.  Sarığına çok düşkündü. Sebebi ise, ona göre Osmanlı şiarı ve geleneğiydi. Osmanlının yıkılışı onun yüreğinin en derin ve büyük yarasıydı.

 

  Hatırladığım kadarıyla 12 Eylül 1980 ihtilalinde sarığını çıkarmadığı için bir müddet içeri atılmış, orada sarığı başından çıkarılınca, sisteme uymamak için cebindeki mendilini takke gibi başına geçirmişti.  O hiçbir zaman zalimlere boyun eğmeyen bir Molla Süleyman idi. 

12 Eylül öncesi ülkenin içine düşürülmek istenilen ırkçılık fıtnesine karşı şiddetle karşı çıkmış, kurtuluşun İslâm’da ve İslâm kardeşliğinde olacağını korkmadan haykırıyordu. Türk ve Kürt bir vücudun başı ve gövdesi gibi olduğunu, ayırmanın mümkün olmayacağını ülkenin içine girdiği sıkıntılı dönemde böyle çabalayıp anlatıyordu.

 O iman üzere tesis edilmesi gerek bir eğitim için kaleme aldığı reçetesini üç (3) kategoriye ayırmıştı;

 

  1- Âlet ilimleri. (Sarf, nahiv, mantık, istiare, belâgat ve mantık vb. gibi.)

  2-  Dini ilimler. (Tefsir, kıraat, hadis, fıkıh, kelâm, ahlâk bilgileri vb. gibi.) 

  3- Asri eserler ( Said’i Nursi, Seyyid Kutup, Hasan el-Bennâ vb. gibi ).  Eğitimin bu minval üzere olması için gayret ederdi. 

 

Bu reçetenin altına yazdığı en son cümle ise Molla Süleyman’ın Dine ve âlime bakışını özetlediği kanaatindeyiz; (تراب تحت اقدام العلماء العاملين بعلمهم  ملا سليمان الموظكلاني )    Tercümesi; - İlmi ile amel eden âlimlerin ayağının altındaki toprak Molla Süleyman el-Mozgelânî.  (Devamı geleek)

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri