DR.MEHMET NAİM BOZ

SON ÜÇ ARZU

İlâhi fermanın ilk emri (اقرا) Oku! Okumak; Yoktan var eden, her şeyi yaratan Rabbinin adıyla okumak… Onun yarattığı kâinatı okumak ve anlamak… Bir yönüyle göğe öteki yönüyle toprağa bağlı olan insani okumak ve anlamak… Ülü’l-azm’ın kıssalarını okumak, anlamak ve ders çıkarmak…

 İslâm kahramanlarını okumak tanımak ve örnek almak… Din düşmanlarını okumak tanımak ve ders çıkarmak… Selâhaddîn-i Eyyûbî, Nûreddin Zengî, Fatih Sultan Mehmed, Batı'nın Muhteşem Süleyman’ı, Doğu'nun ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman, Sultan Abdülhamid han gibi Allah dostlarını okumak, tanımak ve örnek almak…

Doğru tarihi okumak, medeniyetleri kuran ümmetleri, Asr-ı Saâdet’ı, Emevileri, Abbasileri, Selçukluları, okumak ve tanımak... Bu medeniyetlere köstek olan sömürgecileri ve onların işbirlikçilerini okumak ve tanımak…

Tarihin zalimlerini: Qin Shi Huang, Cengiz Han, Tomas de Torquemada İspanyol Engizisyonu Lideri, III Vlad (Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda), Elizabeth Báthory (Kanlı Kontes), Benito Mussolini, Adolf Hitler gibilerini okumak, tanımak yaptıkları zulümlerden ders çıkarmak… Tarihi okumak, insanlığı tanımak… Evrensel medeniyeti ve adaleti tanımak için okumak gerek…

Okumak… Osmanlıyı okumak… Bir makalemizde Osmanlıyı şöyle tanımlamıştık: “Avrupa’yı uysallaştıran, Afrika’yı özgürleştiren, İnananları tevhidin etrafında birleştiren, dünyanın omurga dengesi hükmündeki medeniyettir.” Bu medeniyetin son bulması için çok çaba sarf eden sömürgeci İngilizleri Allah’a havale etmek gerekir…

Tevhidi içselleştirip, medeniyetin altın kapısı olarak tüm fermanlarını bunun üzerine inşa eden Osmanlıyı okumak anlamak… Derken tarihin altın sayfalarındaki bu medeniyet mimarlarından Kanuni Sultan Süleyman’ı okurken gerçekten muhteşem bir ecdad, bu medeniyet mimari ecdadın hayatını padişahlığını buraya aktarmaya gerek yoktur.  Sadece bu Allah dostu yiğit, bir o kadarda kahraman soyu nesebi şan şerefle dolu ecdadın son üç arzusunu aktarırsak bence onu tanımaya hatırlamaya ziyadesiyle yeter… Onu hatırlamak için bu dörtlüğü yazıp son üç arzusuna geçeceğiz:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgasıdur

Olmaya baht ü saâdet dünyada vahdet gibi

          Ölümün eşiğinde iken, büyük ecdat Sultan Süleyman vezirlerini çağırıp son üç arzusunu (vasiyetini) uygulanmak üzere yazdırmış: 1- Tabutumu dönemin en iyi doktorlar tarafından taşınsın. 2- Elde ettiğim tüm altın, gümüş ve değerli taşlar tabut mezara gelene yol üzerine serpiştirilsin. 3- Ellerim, herkesin görebileceği şekilde tabutun dışına sarkıtılsın. Vezirlerden biri, şaşkınlığını gizleyememiş ve nedenini sormuş. Kahraman ecdat Sultan Süleyman bunu şöyle açıklamış:

1- En ünlü doktorların taşımasını şu nedenle istiyorum: Herkes bilsin ki, Doktorlar ne kadar iyi olursa olsun, onlar bile ölümün karşısında çaresizdir.

2- Yerlere serpeceğinizaltın, gümüş ve değerli taşlar gibi değerlerim de gösterecektir ki: Bu dünyada elde ettiğimiz zenginlik, bu dünyada kalır.

3- Ellerim tabutun dışında kalsın ki, herkes bilsin: Bizim için en değerli şey olan zamanımız tükenince, boş ellerle doğduğumuz gibi, boş ellerle de gideriz. Yani dünya yurdu boş ahiret yurduna yatırım yapıp hazırlıklı gitmenin önemini vurgulamak istemiş…

 Not: Ölünce yanına bir vezirlerine teslim ettiği sandığın gömülmesini talep etmiş etmesine ancak bunun mümkün olmayacağını dönemin şeyhülislâmı Ebüssuûd Efendi beyan etmiş…

            Sonra getir bir bakalım içinde neler varmış, padişahımız neden böyle bir sandığın kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etmiş der Ebüssuûd efendi, Zira o İslam’ı ve Müslümanlığı çok iyi bilir ve yaşardı. Adam sandığı titrek elleriyle götürürken sandık yere düşmüş ve içinden bir sürü kâğıt parçaları çıkmış.

Kanuni Sultan Süleyman’ın hocası Ebüssuûd Efendi yerdeki kâğıtları eline almış okumuş, okuduktan sonra şok olmuş ve hemen bir başka kâğıdı okumuş o da aynı, diğerini okumuş o da aynı, bütün kâğıtlar aynı idi. Ebüssuûd Efendi olduğu yerde gözyaşlarına boğulmuş.

Sandığın içindeki o kâğıtlar da ne yazılıymış biliyor musunuz? Kanuni Sultan Süleyman’ın aldığı kararların dine uygun olup olmadığı için Ebüssuûd Efendi mühürlü fetvalar varmış. Gözyaşları içinde kalan Ebüssuûd Efendi ”Hey büyük sultan, sen Allah katında kendini temize çıkardın, mesuliyeti bize yıktın, biz nasıl bunun altından kalkacağız bakalım” demiş. Takva, zekâ ve fıkhî deha sahibinden ancak böyle yaklaşım görülebilir… Bizim onlarla gurur duyduğumuz, saygıyla rehber edindiğimiz, ancak belli bir güruhun beğenmeyip eleştirdiği Padişahların ekseriyeti bu düşünce ve inanç üzerindeydiler…

Allah (c.c.) İslâm’a hizmet eden tüm geçmişimizden razı ve hoşnut olup, Cennetiyle teselli eylesin İnşâallah… Selam ve Dua ile…

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri